Dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Det är också det livsmedel vi konsumerar i störst mängd. Därför är det viktigt att vattnet håller god kvalité.

 

Stäng kranen – spara vatten!

- När det är torrt och varmt skjuter vattenförbrukningen i höjden!

Som en följd av varmt väder och torka under sommartid måste vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt.

Nu går vi mot sommaren, och passar på att göra en kort tillbakablick på sommaren 2021 , som var en tid med varmt väder, torka och ökad förbrukning vilket skapade ett ansträngt läge. VA-chefen Anders Densfeldt kommenterade situationen sommaren 2021 kring det ansträngda läget med följande:

- Vattenproduktionen går på högvarv i hela kommunen och vi upplever mycket hög förbrukning. Vädret ser ut att hålla i sig och vi befarar därför att även den höga förbrukningen kommer hålla sig, om vi inte alla gemensamt hjälps åt att spara på vattnet, säger VA-chef Anders Densfelt

Det varma vädret innebär att vi använder mycket mer vatten än vanligt. Vi vattnar gräsmattor och trädgårdsland, fyller pooler och tar kanske en extra dusch.

Vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. Det blir även allvarliga konsekvenser i kommunens distributionssystem om vattnet skulle sina för att förbrukningen är för hög. Att stå utan vatten är ett läge vi måste undvika eftersom det försvårar vardagen oerhört, både för den enskilda individen och för viktiga samhällsfunktioner. Tomma vattenledningar innebär att du inte kan spola i toaletten eller duscha och måste hämta vatten i en nödvattentank. För att kunna säkerställa försörjningen måste vi hjälpas åt att använda vattnet hållbart.

 

Varför måste vi spara på vattnet?

Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapaciteten. Dessutom har kommunernas distributionssystem begränsningar när det gäller kapaciteten i reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning. Genom att vi hjälps åt att använda vattnet smart och hållbart säkerställer vi försörjningen.

Hur länge ska jag spara på vattnet?

Det är från nu och framåt. Det är alltid bra att tänka på en använda vattnet hållbart och inte använda mer än nödvändigt. När det är så här varmt är det extra viktigt. Dessutom är vatten en naturresurs vi ska hantera varsamt och det går åt en hel del energi för att rena vattnet.

Varför kan inte kommunen leverera mer vatten när behovet finns?

Nu har vi haft en period av varmt och torrt väder, som även ser ut att hålla i sig. Detta gör att produktionen ligger nära maxkapaciteten i vattenverken. Där finns även begränsningar i kommunens distributionssystem när det gäller kapaciteten i reservoarer som är dimensionerade utifrån befolkningsmängd och normal förbrukning.

Detta kan du göra för att hjälpa till

• Duscha istället för att bada.
• Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
• Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
• Undvik att vattna gräsmattan, den återhämtar sig efter en torka. Måste du vattna, gör det helst tidigt på morgonen.
• Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
• Tvätta inte bilen hemma (det ska du egentligen aldrig göra av miljömässiga skäl).

 

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

• Vattna tidigt på morgonen och med kanna – undvik att vattna när det är som varmast.
• Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
• Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
• Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
• Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.
• Vattna inte gräsmattan, den klarar att återhämta sig efter torkan.

 

Bra att veta

• För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
• Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
• En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
• Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
• Om en familj på fyra er stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
• Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag.

 

Hur kontrolleras dricksvattnet?

Myndighetsenheten miljö kontrollerar det  kommunala dricksvattnet genom inspektioner av kommunens vattenverk i enlighet med livsmedelslagen. Huvudmannen för vattnet, Serviceförvaltningen, utför fortlöpande provtagning för kontroll av vattnets kvalitet. Livsmedelsverket anger regler över hur vattenproduktionen ska ske samt vilken teknisk och hygienisk kvalitet vattnet ska uppfylla. 

Myndighetsenheten miljö granskar även den kontroll som vattenverket själva gör. Syftet med kontroll är att medborgarna ska garanteras ett tjänligt dricksvatten. 

 

Enskilt dricksvatten

Vatten från enskilda brunnar har generellt sämre kvalitet än kommunalt vatten. Hushåll med egen brunn kan få information och rådgivning av kommunens miljöenhet. Det bästa är att göra en kvalitetskontroll av sitt dricksvatten regelbundet genom att lämna in ett vattenprov för analys av mikrobiologiska, kemiska och estetiska (bl.a. lukt och smak) parametrar. 

Det är viktigt att välja ett ackrediterat laboratorium för sin dricksvattenanalys. Deras analyser är kvalitetssäkrade. Ackrediterade laboratorier hjälper er även att välja lämpliga analyser och ger er information om hur proverna ska tas. I dagsläget kan kommunen tyvärr inte hantera dricksvattenprover för privatpersoner.  

 

Frågor?

Har du frågor eller klagomål gällande kvalitén på det kommunala dricksvattnet ska du i första hand kontakta Kommunteknik. 

Har du frågor om enskilt vatten, regler kring dricksvattenkvalitén eller upplever att du inte fått den hjälp du önskar vid klagomål ska du kontakta Myndighetsenheten - miljö. 

Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2023-01-20