Dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Det är också det livsmedel vi konsumerar i störst mängd. Därför är det viktigt att vattnet håller god kvalité.

Hur kontrolleras dricksvattnet?

Myndighetsenheten miljö kontrollerar det  kommunala dricksvattnet genom inspektioner av kommunens vattenverk i enlighet med livsmedelslagen. Huvudmannen för vattnet, Serviceförvaltningen, utför fortlöpande provtagning för kontroll av vattnets kvalitet. Livsmedelsverket anger regler över hur vattenproduktionen ska ske samt vilken teknisk och hygienisk kvalitet vattnet ska uppfylla. 

Myndighetsenheten miljö granskar även den kontroll som vattenverket själva gör. Syftet med kontroll är att medborgarna ska garanteras ett tjänligt dricksvatten. 

Enskilt dricksvatten

Vatten från enskilda brunnar har generellt sämre kvalitet än kommunalt vatten. Hushåll med egen brunn kan få information och rådgivning av kommunens miljöenhet. Det bästa är att göra en kvalitetskontroll av sitt dricksvatten regelbundet genom att lämna in ett vattenprov för analys av mikrobiologiska, kemiska och estetiska (bl.a. lukt och smak) parametrar. Familjer med barn under ett år kan få vissa parametrar analyserade gratis.

Det är viktigt att välja ett ackrediterat laboratorium för sin dricksvattenanalys. Deras analyser är kvalitetssäkrade. Ackrediterade laboratorier hjälper er även att välja lämpliga analyser och ger er information om hur proverna ska tas. I dagsläget kan kommunen tyvärr inte hantera dricksvattenprover för privatpersoner.  

Frågor?

Har du frågor eller klagomål gällande kvalitén på det kommunala dricksvattnet ska du i första hand kontakta Kommunteknik. 

Har du frågor om enskilt vatten, regler kring dricksvattenkvalitén eller upplever att du inte fått den hjälp du önskar vid klagomål ska du kontakta Myndighetsenheten - miljö. 

Sidansvarig: Sara Bjerke
Sidan uppdaterad 2020-12-29