En bild på en vattenkran utomhus

Dricksvatten

Miljöenheten kontrollerar det kommunala dricksvattnet genom inspektioner av kommunens vattenverk i enlighet med livsmedelslagen. Huvudmannen för vattnet, Serviceförvaltningen, utför fortlöpande provtagning för kontroll av vattnets kvalitet. Livsmedelsverket anger regler över hur vattenproduktionen ska ske samt vilken teknisk och hygienisk kvalitet vattnet ska uppfylla.

Miljöenheten granskar även den kontroll som vattenverket själva gör. Syftet med kontroll är att medborgarna ska garanteras ett tjänligt dricksvatten.

21/1 kl 14:10 vattenläckan åtgärdad.

Vattenläckan är nu åtgärdad och vattenleveransen fungerar igen i Rydsgård. Vid missfärgat vatten spola vattnet tills det blir klart igen.

21/1 kl 03.30 ytterligare en vattenläcka i Rydsgård. 

Vattnet är fortfarande stängt för Västra Storgatan 22, 31, 33 och 35 vägen är stängd för genomfart. Vatten finns att hämta mittemot västra Storgatan 31. Prognosen är för närvarande att den är åtgärdad under förmiddagen. 

21/1 kl 02.00 den stora vattenläckan i Rydsgård är åtgärdad

20/1 Vattenavstängning i Rydsgård från kl 19.00. Ännu ingen prognos.

14.13 En vattenläcka har inträffat i Rydsgård på ledningen ut från vattenverket. Det innebär att vattnet stängs av 19.00 ikväll måndag i hela Rydsgård, samt för närliggande område väster om Rydsgård mot Skurup. Västra Storgatan stängs av för all genomfartstrafik. 

För närvarande finns ingen prognos utan arbetet kommer att fortlöpa tills vattenleveransen åter fungerar under kvällen/natten.

Vattentankar kommer att placeras vid Hallenborgskolan och Bruksgårdeni Rydsgård, och där kommer även personal från kommunen att vara behjälplig med upptappning av vatten. Medtag eget kärl. Vi rekommenderar att vattnet från vattentankarna kokas före förtäring. Vi uppmanar dem som kan tappa upp vatten inför kväll och natt att göra detta. 

Uppdatering av information kommer fortlöpande under eftermiddagen. Efter kontorstid var god ring tel: 040-676 90 65 (SOS Alarm). Om vattnet är missfärgat efter reparationsarbetet, spola tills vattnet blir klart igen.

---

Enskilt dricksvatten

Vatten från enskilda brunnar har generellt sämre kvalitet än kommunalt vatten. Hushåll med egen brunn kan få information och rådgivning av kommunens miljöenhet. Det bästa är att göra en kvalitetskontroll av sitt dricksvatten regelbundet genom att lämna in ett vattenprov för analys av mikrobiologiska, kemiska och estetiska (bl.a. lukt och smak) parametrar. Familjer med barn under ett år kan få sitt vatten analyserat gratis.

Prov tas av det egna hushållet och kan lämnas in till miljöenheten på onsdagar före kl. 12.00. Beställning av provflaskor inklusive analys görs via SYNLAB. Information om olika analyser för privatpersoner finns på deras hemsida brunnsvatten.synlab.se.

Det går givetvis bra att beställa prover från andra ackrediterare analysföretag men då går det inte att lämna in flaskorna på kommunhuset. Istället ska dessa prover skickas enligt analysföretagets instruktion.

Frågor?

Har du frågor eller klagomål gällande kvalitén på det kommunala dricksvattnet ska du i första hand kontakta kommunteknik. 

Har du frågor om enskilt vatten, regler kring dricksvattenkvalité eller upplever att du inte fått den hjälp du önskar vid klagomål ska du kontakta Myndighetsenheten - miljö. 

Sidansvarig: Lola Strand
Sidan uppdaterad 2020-01-22

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?