Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning när det saknas tillgångar i dödsboet. Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods, endast räcker till begravningskostnader. Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.Dödsboanmälan ska då istället göras inom två månader.

Socialtjänsten upprättar dödsboanmälan och översänder denna till skattemyndighet. Om någon av dödsbodelägarna ändå begär bouppteckning ska sådan göras.

 

Lilja på en mörk yta. Gröna blad.
Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2021-12-28