Djur och djurhållning

Länsstyrelsens ansvar

Det är Länsstyrelsen som har djurskyddskontrollen och ansvarar för tillsynen och efterlevnaden av djurskyddslagen. Detta medför att anmälningar gällande djur som får för lite mat, hålls i smutsiga miljöer, står bundna större delen av dygnets timmar etc. ska göras till Länsstyrelsen i Skåne. Det gäller alltså anmälningar där djuret inte har det bra.

Störningar som orsakas av djur hanteras av kommunens miljöenhet. I dessa fall ska uppmärksammas att djuret inte ska misstänkas vara utsatt för lidande, om så är fallet ska man i första hand kontakta länsstyrelsen.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-06-02