Djur och djurhållning

Det är Länsstyrelsen som har djurskyddskontrollen

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen och efterlevnaden av djurskyddslagen. Detta medför att anmälningar gällande djur som får för lite mat, hålls i smutsiga miljöer, står bundna större delen av dygnets timmar etc. ska göras till Länsstyrelsen i Skåne. Det gäller alltså anmälningar där djuret inte har det bra.

Störningar som orsakas av djur hanteras av kommunens miljöenhet. I dessa fall ska uppmärksammas att djuret inte ska misstänkas vara utsatt för lidande, om så är fallet ska man i första hand kontakta länsstyrelsen.

 

 

Sidansvarig: Sophie Hedenskog
Sidan uppdaterad 2021-07-01