Digitala verktyg

Samhället blir mer och mer digitalt och skolan har ansvar för att förbereda eleverna för denna värld. Det är redan en stor del av elevernas vardag och ska också finnas med i undervisningen som en naturlig del. Elever på låg- mellan- och  högstadiet samt gymnasiet får erbjudande om att få låna ett eget digitala verktyg. Elever och pedagoger använder googles tjänster (Google Apps For Education, numera google workspace) för lagring, kommunikation, administration mm. Se länk på denna sida för information. Detta, tillsammans med IST, är de stora digitala sammanhållande system vi använder. Sedan finns det andra tjänster såsom filmtjänster och alternativa verktyg. Alla dessa finns samlade på Skurupsportalen som är elevernas startsida på sina chromebooks.

Meddela förlust:

Maila till elevutr@skolanskurup.se för att anmäla att en chromebook eller iPad kommit bort så att vi kan avaktivera den. Meddela elevens namn och klass och gärna också stöldskyddsnummer. Förlusten ska sedan också polisanmälas om denna chromebooken eller iPad inte kommer till rätta inom kort. Kopia på polisanmälan lämnas till skolan för att vi ska kunna lösa ersättning.

Alla skador och förluster ska rapporteras med en incidentrapport till skolan.

IKT - Informations- och kommunikationsteknik

Skol- och utbildningsförvaltningens centrala IT-samordnare finns tillgängliga som hjälp för pedagogerna för att kunna öka sitt användande av digitala inslag i  undervisningen. 

Skoldatatekets uppgift är att prova och ge råd kring teknik som kan underlätta för inlärningen.

Välkommen att ta kontakt angående IKT- och skoldatateksfrågor.

christofer.olsson@skurup.se
IT-samordnare Prästamosseskolan, Mariaskola, Mölleskolan och Nils Holgerssons Utbildnings Centrum.

jorgen.wensmo@skurup.se
IT-samordnare Alléskolan, Hallenborgskolan, Slimminge byskola, Östergårdsskolan och samtliga förskolor.

henric.nilsson@skurup.se
Ikt-pedagog

marianne.lindros-holmgren@skurup.se
Logoped

 

 

Söktext  
Sortera på  

Sökresultat

Inga träffar!

Sidansvarig: Jörgen Wensmo
Sidan uppdaterad 2021-05-19