Vad ingår?

Följande ingår i Skurups kommuns anhörigstöd:

 

Enskilda samtal

Samtala i förtroende med en anhörigsamordnare. Vi har tystnadsplikt och samtalen dokumenteras inte. Vi gör också hembesök.
 
Samtalsgrupper
Träffa andra anhöriga i liknande situation som du. Dela med er av era erfarenheter och få tips och råd.
 
Utbildning och föreläsningar
Vi arrangerar utbildning och föreläsningar som ger kunskap, allt efter era önskemål.
 
Hälsoinsatser/ må bra-aktiviteter
Vi erbjuder aktiviteter kring hälsa och välmående.
 
Avlösning i hemmet
Insatser från hemtjänsten gör det möjligt för anhöriga att under en viss del av dygnet få avlösning. Detta gäller närstående som inte kan lämnas ensamma. Upp till 10 timmar i månaden är kostnadsfritt. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.
 
Korttidsboende
Detta är ett tillfälligt boende som kan sökas när du som är anhörig behöver avlösning i omvårdnadsarbetet. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.
 
Dagverksamhet
Gläntan är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheten är öppen helgfri måndag till fredag och finns på Bruksgården i Rydsgård. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.
 

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss.

Sidansvarig: Kristina Landberg
Sidan uppdaterad 2023-01-10