Demensteamet

Demensteamet består utav Silviasjuksköterska Hanna Åkerlund-Larsson, Silviasystrarna Elisabeth Didriksson och Maria Håkansson, fysioterapeut Cecilia Persson samt arbetsterapeut Lena Månsson.

 

Demensteamets mål

Demensteamets mål är att fungera som en länk mellan olika aktörer i vård och omsorgskedjan och ha kontakt med andra berörda parter i samhället. Samt att vara en resurs till kollegor och utveckla demensorganisationen inom kommunen.

Demensteamets två huvudsakliga uppgifter:

Den ena är att arbeta mot personer med demenssjukdom samt deras anhöriga. Demenssjukdomar ökar i takt med att befolkningen blir äldre, men det är viktigt att betona att en demenssjukdom inte tillhör det normala åldrandet. Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar eller skador som har drabbat hjärnans funktion.

Minnesproblematik av olika anledningar är vanligt. Det är viktigt att utreda minnesproblematik för att utesluta andra sjukdomar som är behandlingsbara. Har du frågor eller funderingar kring din eller din anhörigas minnesproblematik är du välkommen att kontakta demensteamet.

Den andra är att utbilda och stödja övriga medarbetare inom kommunen inom området demenssjukdomar. Under hösten 2013 och våren 2014, genomförde demensteamet en grundutbildning i demens för all omsorgspersonal på kommunens särskilda boende.

Utbildningen Demens ABC utgår från Socialstyrelsens Nationella riktlinjer där fokus ligger på bemötandets betydelse i omvårdnadsarbetet tillsammans med personer som har drabbats av en demenssjukdom.

Sidansvarig: Charlotte Åkerman
Sidan uppdaterad 2022-05-16