Gång- och cykelvägar

Kommunen har ansvaret för drift- och underhåll av gång- och cykelvägarna i tätorterna och Trafikverket för gång- och cykelvägarna på landsbygden. Klicka på länken Skurupskartan till höger för att få upp en zoombar karta över kommunen över alla gång- och cykelvägar samt kommunala cykelparkeringar och cykelpumpar.    

 

Lås din cykel säkert

Hälften av alla cykelstölder i kommunen sker vid Skurups station. Skurups kommun har nu monterat stöldskyddande låsbågar på cirka 150 platser på Skurups station och Rydsgårds station. På dessa platser kan cykeln låsas fast i ramen vilket minskar stöldrisken avsevärt. 

Några avslutande tips för att göra det svårare att stjäla cyklar:

  • Använd ett rejält lås, gärna av typen avsett för moped/MC.
  • Se till att låset sitter i både låsbågen och ramen på cykeln.

Bygellås, cykel, solsken och text: Rätt, låset sitter i ram och låsbåge.

Tvådelad bild, bygellås, cykel, solsken och text: Fel, låset sitter bara i framhjul och låsbåge.

Cykelpumpar

Cykelpumpar finns på följande platser: 

Skurups station (hörnet Södergatan/Fabriksgatan)

Skivarp Torget

Abbekås Hamnen (hamnplan vid Kalmarvägens slut)

Rydsgård station (vid cykelskyddet)

Grå cykelpump monterad i asfalt, grönska i bakgrunden och sol.

Regler för cyklar och cykling

Följ länkarna till höger som leder till Transportstyrelsen.

 

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2022-09-19