Gång- och cykelvägar

Kommunen har ansvaret för drift- och underhåll av gång- och cykelvägarna i tätorterna och Trafikverket för gång- och cykelvägarna på landsbygden.

 

Cykelstädning

Vi tycker att flitiga cyklister förtjänar plats att parkera sina cyklar och vi skapar därför mer plats i cykelställen runt stationen i Skurup genom att städa bort cyklar som glömts av sina ägare. Detta kommer att göras enligt:

28-29/11                    Alla cyklas märks upp genom ett band som sätts runt hjulet. Bandet går snabbt och lätt att ta bort och lämnar inga märken. Vi är jättetacksamma om du slänger bandet i närmaste soptunna.

11/12                      De cyklar som har bandet kvar från 29/11 märks ytterligare en gång med en uppmaning att flytta cykeln.

17-18/12              De cyklar som har båda märkningarna kvar flyttas och lagras i tre månader.


Nytt cykelställ på Skurups station

Skurups kommun har uppfört ett nytt cykelställ vid Skurups station som erbjuder cirka 60 cykelparkeringar under tak och med ramlåsbåge. Det nya stället är placerat vid de befintliga öppna cykelställen på södra sidan av stationen. Cykelstället har finansierats till 50 % av Skånetrafiken via statlig medfinansiering.   

Cykelställ

Kommunteknik lägger sista handen vid cykelstället

Lås din cykel säkert

Hälften av alla cykelstölder i kommunen sker vid Skurups station. Skurups kommun har nu monterat stöldskyddande låsbågar på cirka 120 platser på Skurups station. På dessa platser kan cykeln låsas fast i ramen vilket minskar stöldrisken avsevärt. 

Några avslutande tips för att göra det svårare att stjäla cyklar:

  • Använd ett rejält lås, gärna av typen avsett för moped/MC.
  • Se till att låset sitter i både låsbågen och ramen på cykeln.

Rätt låst cykel

Fellåst

Cykelvägskarta

För att få upp samtliga cykelvägar i Skurups kommun, klicka på länken Cykla i Skåne till höger och zooma in på Skurup. Uppe till höger på webbsidan Cykla i Skåne finns det en knapp "Visa på kartan", klicka på denna och se till att bara "Cykelvägar" är ibockad. 

Cykelpumpar

Cykelpumpar finns på följande platser: 

Skurups station (hörnet Södergatan/Fabriksgatan)

Skivarp Torget

Abbekås Hamnen (hamnplan vid Kalmarvägens slut)

Rydsgård station (vid cykelskyddet)

cykelpump

Regler för cyklar och cykling

Följ länkarna till höger som leder till Transportstyrelsen. 

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-11-25