Coronavirus Covid-19

2021-04-06 Uppdaterad information kring lägesbild. Det finns också information om vaccination under en egen sida.

Förlängningar av nationella restriktioner

Sverige befinner sig fortfarande i en extraordinär situation. Smittspridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19 är alltjämt kvar på en hög nivå. Vid en pressträff under torsdagen 4/2 lämnade regeringen därför besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner.

 • Serveringsställen som exempelvis restauranger och barer tillåts inte att servera alkohol efter klockan 20 sedan den 24 december 2020. Regeringen kommer att besluta om att förlänga detta förbud till och med den 14 februari 2020.
 • Den 22 december 2020 beslutade regeringen om ett uppdrag till statliga myndigheter om att vidta åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. Myndigheterna ska säkerställa att endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Detta förlängas till och med den 31 maj 2021.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Detta gäller från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021. 
 • Från och med den 7 januari 2021 har Folkhälsomyndigheten rekommenderat munskydd i kollektivtrafiken under tider där trängsel ofta förekommer. Detta kommer att gälla våren ut.
 • Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 14 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna.
 • Offentliga aktörer bör snarast möjligt återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och anläggningar bör hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas.
 • Regeringen kommer att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av sjukdomen covid-19. Uppdraget ges mot bakgrund av att många yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin.

Vad gäller i Skurups kommun?

Lägesbild smittspridning i Skurups kommun

Skånesnittet är på 254 nya bekräftade fall och Skurup ligger under detta med 199 bekräftade fall per 100.000 invånare. Totalt rör det sig om 32 nya bekräftade fall i Skurup som bryter den långsamt uppåtgående trend som kommunen haft de senaste 4-5 veckorna. Dock fortsatt högre siffror än i höstas.

Skurup har därmed dalat till en 23 plats i Skåne och är en av totalt 9 skånska kommuner som under vecka 12 rapporterade en minskning i antalet nya bekräftade fall.

Sett utifrån totalt antal fall sedan pandemins start närmar vi oss 9% (8,7).

Pandemilag

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.
Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för att se till att dessa regler följs.

Läs mer om vad som gäller och hur Länsstyrelsen arbetar här

Fler detaljer om vad som gäller för de utpekade verksamheterna finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om särskilda begränsningar för verksamheter:

Läs mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter som ansluter till pandemilagen.

Vad innebär de allmänna råden?

 
 • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje dag.
 • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök kan alltid genomföras
 • Alla över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier.
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.
 • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla med symtom även lindriga, så som snuva, halsont, hosta, andfåddhet, andningsbesvär, nedsatt lukt/smaksinne, feber, muskelvärk och ledvärk, huvudvärk, extrem trötthet samt akuta mag- och tarmbesvär såsom kräkningar och diarré ska avstå sociala kontakter. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Observera att du som är äldre kan ha ospecifika symtom såsom gastrointestinala (mag- och tarm) besvär, uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd, aptitlöshet och förvirring.

De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet är att man har en klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började.

Därtill rekommenderar Folkhälsomyndigheten att fortsätta arbeta på distans för att minska risken för ökad smittspridning även under hösten.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Efter utlandsvistelse

För den som varit på resa utomlands gäller att man ska stanna hemma från arbete, skola, förskola och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under 7 dagar efter inresa till Sverige. Man skall efter utlandsresa också provta sig direkt efter ankomst till Sverige och efter 5 dagar. Barn under 6 år undantas från provtagning i denna situation. Mer information om rekommendationer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Provtagning för covid-19 i Skåne

Du som bor i Skurups kommun och övriga Skåne kan nu testa dig för covid-19 om du har symtom. Logga in i e-tjänsterna på 1177.se och beställ ett test för att testa dig hemma. Du kan också boka ett antikroppstest när du varit frisk i minst 14 dagar. När du besöker vården utförs tester efter en medicinsk bedömning.

Information om självtest - 1177.se
 

Information om besök på särskilt boende under Covid-19-pandemi

Det är mycket angeläget att besöken kan ske på ett säkert sätt och utan risk för att sprida smitta på boendet. Nedanstående åtgärder har vidtagits för att du och din närstående ska kunna träffas på ett säkert sätt.

Besöksrum

På boendet finns ett besöksrum iordningsställt där du kan träffa din närstående under säkra förhållanden. Ytor i rummet kommer att desinficeras mellan varje besök. Där finns också möjligheter att desinficera händerna innan och under besöket.

Besöksvärd

För att underlätta för dig och din närstående under besöket kommer det att finnas en besöksvärd tillgänglig. Besöksvärden tar emot dig och din närstående för att hjälpa er tillrätta så att besöket kan ske på ett säkert sätt. Besöksvärden ger information och genomför också symtomkontroll innan besöket. Besöksvärden kan nås under hela besöket så att ni kan få hjälp med förtäring, handdesinfektion, svar på frågor etc.

Bokning

För att undvika trängsel kommer vi också att tillämpa tidsbokning för besöken. Du är välkommen att kontakta personalen på boendet för att boka tid. Besök kan bokas dagligen mellan klockan 12 och klockan 17. I samband med bokning får du också information om rutiner och symtomkontroll.

Symtomkontroll och förhållningsregler

I samband med bokning av tid för besök kommer du att tillfrågas om symtom som kan tyda på Covid-19. Om du uppvisar något av dessa symtom ska du avstå från besöket. I anslutning till besöket kommer besöksvärden åter att fråga dig om du uppvisar något av symtomen.

Om du har något av nedanstående symtom ska du inte genomföra besöket:

 • feber
 • hosta
 • andningspåverkan/andfåddhet/andningsbesvär
 • snuva, nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • orolig mage eller diarré
 • illamående och/eller kräkningar
 • muskelvärk och ledvärk
 • nedsatt eller bortfall av smak- och eller luktsinne
 • aptitlöshet
 • extrem trötthet

Andra förhållningsregler som är viktig att följa är att:

 • ni håller ett avstånd på 2 meter till personal och andra boende under hela besöket.
 • du tvättar händerna med tvål och vatten och/eller desinficerar dina händer innan besöket.
 • du använder munskydd när du vistas utanför besöksrummet

Så här arbetar Skurups kommun

Skurups kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller hanteringen av coronavirus covid-19. Skurups kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Alla våra verksamheter har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.

Följande BiS (Beslut i Stort) anger mål och inriktning för Skurups kommun:

 • Följa nationella riktlinjer från myndigheter
 • Förhindra smittspridning
 • Upprätthålla samhällsviktiga verksamheter

Dessa tre punkter driver och genomsyrar vårt arbete i kommunen.

Skurups kommun följer händelseutvecklingen och analyserar hur en eventuell smittspridning kan påverka våra verksamheter. Vi arbetar med att säkerställa driften för våra samhällsviktiga verksamheter. Detta utifrån ett scenario att vi får ett större bortfall av personal på grund av sjukdom.

Allmän information om covid-19

Här finns aktuell och bekräftad information (länkar):

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-04-06

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?