Byggprojekt

Här presenteras information om pågående och planerade byggprojekt i kommunen, stort som smått!

 

Aktuella byggprojekt i Skurups kommun

Nedan beskrivs alla pågående byggprojekt i kommunen.

 

Skurup

Västeräng

Skurups största exploateringsprojekt är på gång i tätortens västra del. Byggnation har påbörjats på etapp 1 och markarbeten på etapp 2 är igång. Klicka här om du vill läsa mer om Västeräng.

Östra Industriområdet

Just nu uppförs en ny logistikanläggning till PostPac på Östra industriområdet, vid Föreningsgatan/Elleholmsvägen. Byggnationen förväntas vara klart sommaren 2023.

I anslutning till PostPacs tomt anlägger kommunen utjämningsmagasin för dagvatten, ett i väster intill Föreningsgatan och ett i öster. 

Handelsplatsen

ÖoB uppför ett nytt varuhus på Handelsplatsen, bakom ICA. Byggnationen beräknas vara klar våren 2023.

28 lägenheter vid Svaneholmsvägen

Just nu uppförs 28 minivåningar i bostadsrättsform längs Svaneholmsvägen.

Illustration föreställande 2 gula hus i 2 plan

 

Abbekås

Sunnanvindsvägens förlängning

Byggföretaget Södra Utvecklings AB planerar tillsammans med Otto Magnusson AB att uppföra 34 nya bostäder i Abbekås, i Sunnanvindsvägens förlängning på fastigheten Örmölla 26:15. Det blir en blandning av friståendehus och parhus i bostadsrättsform. Bostäderna ligger ute till försäljning.

Illustration p

Rydsgård

 

Lantmännen etapp 2 - färdig detaljplan

Flerbostadshus och radhus, totalt 60 bostäder

MT Syd

Byggstart beräknad 2023

 

Örsjö 6:175 - färdig detaljplan

Radhus, 10 enheter

Salana Österlen AB

Byggstart ej fastställd

10 marklägenheter som en förtätning av befintligt radhusområde på grönyta invid Skivarpsån

 

Rundelsgatan

Radhus och parhus, totalt ca 50 bostäder

Insig AB

Byggstart ej fastställd

Jordbruksmark invid Skivarpsån, rekreationsstråk längs med Skivarpsån tillkommer i samband med detaljplanering

 

Hallenborgskolan

Villor, ca 15 bostäder

Byggstart ej fastställd

 

Skivarp

 

Prästgårdsvägen Skivarp

Villor, ca 15 bostäder, fribyggartomter 

Byggstart ej fastställd

Framtagande av samrådshandlingar pågår

Som en förtätning av befintliga villakvarter, tidigare ianspråktaget i form av stationsområde

 

Ramsbovägen Skivarp

Flerbostadshus, ca 30 lägenheter

Byggstart ej fastställd

Framtagande av samrådshandlingar pågår

Detaljplanering av all outnyttjad yta samt det gamla kommunhuset

 

Abbekås

 

Faxevägen

Villor, ca 20 bostäder

Byggstart ej fastställd

Detaljplanen har varit på samråd, framtagande av granskningshandlingar pågår

Väl tilltagna villatomter på en bit outnyttjad mark som ligger mellan befintliga bostäder

Stort område kommer att bevaras som naturområde och dagvattenhantering tillkommer

 

Sockenvägen

Parhus, 14 enheter

OptimalaHem gruppen

Byggstart ej fastställd

Detaljplan har varit på samråd

Förtätning på en liten remsa utmed Sockenvägen, entrén till Abbekås från Skivarp

Precis norr om den gamla affären

 

Söder om Ankarets förskola

Konceptboende för äldre och villor, totalt 39 bostäder

ViBoGård

Byggstart ej fastställd

Framtagande av samrådshandlingar har påbörjats

 

Övriga projekt

 

Hörte hamn

Detaljplanering av Hörte hamn pågår, samrådshandlingar arbetas fram

Ska möjliggöra en utveckling av verksamheter och besöksnäring

 

Skönabäck

Detaljplanering för Skönabäck har nyligen påbörjats.

ESS Group AB

På området planeras bostäder, boende för äldre, hotell, hästverksamhet m.m. 

Sidan uppdaterad 2023-04-05