Byggprojekt

Här presenteras information om pågående och planerade byggprojekt i kommunen, stort som smått!

 

Aktuella byggprojekt i Skurups kommun

Nedan beskrivs alla pågående byggprojekt i kommunen.

 

Skurup

Västeräng

Skurups största exploateringsprojekt är på gång i tätortens västra del. Byggnation har påbörjats på etapp 1 och markarbeten på etapp 2 är igång. Klicka här om du vill läsa mer om Västeräng.

Östra Industriområdet

Just nu uppför PostPac en ny logistikanläggning på Östra industriområdet, vid Föreningsgatan/Elleholmsvägen. Byggnationen förväntas vara klart våren 2023.

I anslutning till PostPacs tomt ska kommunen anlägga utjämningsmagasin, ett i väster intill Föreningsgatan och ett i öster. 

Handelsplatsen

ÖoB uppför ett nytt varuhus på Handelsplatsen, bakom ICA. Byggnationen beräknas vara klar våren 2023.

28 lägenheter vid Svaneholmsvägen

Just nu uppförs 28 minivåningar i bostadsrättsform längs Svaneholmsvägen. Etapp 1 om 14 lägenheter är slutsåld och försäljning av etapp 2 pågår.

Illustration föreställande 2 gula hus i 2 plan

 

Rydsgård

 

Marklägenheter och villatomter på gång

Vid Vetevägen bygger OBOS 12 marklägenheter om 88 kvadratmeter i bostadsrättsform och villatomter från deras dotterbolag SmålandsVillan och Myresjöhus. 

Fotografi över 7 villor

Skivarp

 

Jasminvägen

Optimala Hem Gruppen uppför 10 nya bostadsrätter i radhusform vid Jasminvägen. Dessa beräknas vara färdiga våren 2023. Alla radhus är sålda. 

Foto

Abbekås

Sunnanvindsvägens förlängning

Byggföretaget Södra Utvecklings AB planerar tillsammans med Otto Magnusson AB att uppföra 34 nya bostäder i Abbekås, i Sunnanvindsvägens förlängning på fastigheten Örmölla 26:15. Det blir en blandning av friståendehus och parhus i bostadsrättsform. Bostäderna ligger ute till försäljning.

Illustration p

 

Framtida exploateringsprojekt

Nedan beskrivs alla planerade byggprojekt i kommunen.

 

Skurup

 

Västeräng etapp 1 - Färdig detaljplan

Smörbollen 3 – Flerbostadshus, 62 lägenheter

Stjernplan

Byggstart ej fastställd

Byggnad i 5 våningar som placeras invid Västergatan, teglade fasader i modern tappning

Pool tillgänglig för de boende

Vallmon 1 – Flerbostadshus och radhus, totalt 45 bostäder

MT Syd

Byggstart av radhus påbörjad

Byggstart av flerbostadshus ej fastställd

Flerbostadshuset placeras längs Västergatan, i 4 våningar

Radhusen blir i 2 våningar

Prästkragen 1 – Radhus, 21 enheter

HanssonGruppen

Byggnation påbörjad

Radhuslängor som placeras längs med båda sidorna av infartsgatan (Västerängs allé), detta motsvarar den västra sidan

Mörkt teglade fasader i modern tappning, 1–1,5 våningar med sadeltak, gavelspetsarna på kortsidorna

Endast enstaka enheter kvar till försäljning

Ängsullen 1 – Parhus i BRF, 16 enheter

OptimalaHem gruppen

Byggnation påbörjad

Mindre parhus i vinkel, en våning, ljust putsade fasader

Ängsullen 2 – Radhus, 12 enheter

HanssonGruppen

Byggstart 2022

Radhuslängor som placeras längs med båda sidorna av infartsgatan (Västerängs allé), detta motsvarar den östra sidan

Mörkt teglade fasader i modern tappning, 1–1,5 våningar med sadeltak, gavelspetsarna på kortsidorna

Blåklockan, Maskrosen, Rödklövern – 22 villor, fribyggartomter

Byggnation av villorna har påbörjats

Tomterna har släppts till tomtkön, 11 av 22 tomter är hittills sålda

 

Handelsplatsen – färdig detaljplan

Skördetröskan 3 – Ännu ingen aktör

 

Västeräng etapp 2 – färdig detaljplan

Ca 50 villor/radhus

Grundskola för ca 620 barn och idrottshall

Ca 15 000 kvm grönområde som kopplar på grönområdet i etapp 1

Markarbeten påbörjade, byggnation av bostäder beräknas påbörjas 2023

 

Travgatans förlängning

Villor och radhus, ca 70 bostäder

Detaljplanen har varit på granskning

Byggstart ej fastställd

Grönområde med dagvattenhantering tillkommer samt gång- och cykelväg utmed Östergatan

 

Woody/Öhnners

Flerbostadshus och centrumverksamheter, ca 250 bostäder

Skurupshems fastigheter och projekt

Detaljplanen har varit på samråd

 

Delfinen

Flerbostadshus/radhus/centrumverksamheter, totalt ca 140 bostäder

H&S Fastigheter

Byggstart ej fastställd

Detaljplanen har varit på samråd

Folktandvården har flyttat in i befintlig byggnad

Varierad och stadsmässig bostadsbebyggelse med inslag av mindre verksamheter

Yta för befintlig bebyggelse ges flexibilitet

Byggnaderna fördelas på 5 kvarter, varierande höjder på byggnaderna, ca 3–5 våningar, med högst höjder utmed Svaneholmsvägen och lägst höjder utmed Enskiftesgatan i form av radhus

Detaljplanen möjliggör för underjordisk parkering

 

Östergård 3

Flerbostadshus, ca 50 lägenheter

Trianons projekt

Byggstart ej faställd

Detaljplanen har varit på granskning

Långsmal byggnadskropp längs med Föreningsgatan som en förtätning på nuvarande parkeringsyta intill befintlig byggnad

Lite högre byggnad än de befintliga

 

Björnen 6

Flerbostadshus, ca 50 lägenheter

Trianons projekt

Byggstart ej fastställd

Framtagande av samrådshandlingar pågår

Förtätning av det befintliga radhusområdet med byggnadskroppar i sicksackmönster

Förtätning på befintliga parkeringar

 

Mackleanskolan

Flerbostadshus, antal lägenheter ej bestämt

Skurup Kommunala AB

Byggstart ej fastställd

 

Rutgerskolan

Bostäder, antal ej bestämt

Mindre bostadsområde på skolgårdens östra sida

Detaljplan påbörjas när Västeräng är färdigställt

 

Rydsgård

 

Lantmännen etapp 2 - färdig detaljplan

Flerbostadshus och radhus, totalt 60 bostäder

MT Syd

Byggstart beräknad 2023

 

Örsjö 6:175 - färdig detaljplan

Radhus, 10 enheter

Salana Österlen AB

Byggstart ej fastställd

10 marklägenheter som en förtätning av befintligt radhusområde på grönyta invid Skivarpsån

 

Rundelsgatan

Radhus och parhus, totalt ca 50 bostäder

Insig AB

Byggstart ej fastställd

Jordbruksmark invid Skivarpsån, rekreationsstråk längs med Skivarpsån tillkommer i samband med detaljplanering

 

Hallenborgskolan

Villor, ca 15 bostäder

Byggstart ej fastställd

 

Skivarp

 

Prästgårdsvägen Skivarp

Villor, ca 15 bostäder, fribyggartomter 

Byggstart ej fastställd

Framtagande av samrådshandlingar pågår

Som en förtätning av befintliga villakvarter, tidigare ianspråktaget i form av stationsområde

 

Ramsbovägen Skivarp

Flerbostadshus, ca 30 lägenheter

Byggstart ej fastställd

Framtagande av samrådshandlingar pågår

Detaljplanering av all outnyttjad yta samt det gamla kommunhuset

 

Abbekås

 

Faxevägen

Villor, ca 20 bostäder

Byggstart ej fastställd

Detaljplanen har varit på samråd, framtagande av granskningshandlingar pågår

Väl tilltagna villatomter på en bit outnyttjad mark som ligger mellan befintliga bostäder

Stort område kommer att bevaras som naturområde och dagvattenhantering tillkommer

 

Sockenvägen

Parhus, 14 enheter

OptimalaHem gruppen

Byggstart ej fastställd

Detaljplan har varit på samråd

Förtätning på en liten remsa utmed Sockenvägen, entrén till Abbekås från Skivarp

Precis norr om den gamla affären

 

Söder om Ankarets förskola

Konceptboende för äldre och villor, totalt 39 bostäder

ViBoGård

Byggstart ej fastställd

Framtagande av samrådshandlingar har påbörjats

 

Övriga projekt

 

Hörte hamn

Detaljplanering av Hörte hamn pågår, samrådshandlingar arbetas fram

Ska möjliggöra en utveckling av verksamheter och besöksnäring

 

Skönabäck

Detaljplanering för Skönabäck har nyligen påbörjats.

ESS Group AB

På området planeras bostäder, boende för äldre, hotell, hästverksamhet m.m. 

Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2022-11-28