Bygga nytt, bygga om och bygga till

Vi hanterar bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningspliktiga ärenden. Vi ansvarar även för tillsyn av byggverksamheten, för ovårdade byggnader och tomter, ventilationskontroll med mera. Detta gör vi enligt Plan- och bygglagen.

Bygglovsverksamheten 

Vi handlägger de flesta ärenden enligt delegationsordning, men ibland kan ditt ärende komma att tas upp till politikerna i Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som har sammanträde en gång i månaden. 

I Boverket broschyr ”Får jag bygga? finns det bra information om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan”. Kontakta alltid oss om du är osäker på vad som är bygglovspliktigt. Om du gör något olovligt kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Under länkar hittar du bygglovsguiden där kan du som planerar att bygga nytt, om eller till få all information du behöver gällande bygglov, anmälan, förhandsbesked med mera.

Söktext  
Sortera på  

Sökresultat

Inga träffar!

Information om nya bygglovsbefriande åtgärder

Från och med den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. Men i de flesta fall krävs en anmälan till kommunen och startbesked innan byggstart.

Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt behöver inte längre bygglov. En- och två bostadshus kan byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det är också tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor.

Myndighetsenheten- bygg ska meddela ett startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked meddelas ska Myndighetsnämnden för miljö och byggnad pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

 

 
Sidansvarig: Eva Osbäck
Sidan uppdaterad 2019-04-24

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?