Byalag och byalagsråd

Byalagsrådet är en sammanslutning av byalag i Skurups kommun där målet är att bevaka och tillvarata landsbygdens intressen i samhälls- och planfrågor.

Byarna som är representerade i byalagsrådet är Rydsgård, Abbekås, Skivarp, Slimminge, V Nöbbelöv och Dybäck.

 

Kontakt mellan byarna och kommunen

Byalagsrådet fungerar som kontakt mellan byarna och kommunen och är remissorgan för kommunala angelägenheter på landsbygden. Rådet sammanträder kvartalsvis, eller vid behov och sammanträffar med kommunen kvartalsvis.

Bygdens bästa

Byalagen är ideella föreningar som arbetar för bygdens bästa. De enskilda byalagen arbetar för att tillvarata byarnas traditioner och kultur och anordnar t.ex. fester, underhållning och hemvändardagar.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2022-05-18