Buller och luftkvalitet

En stor del av vår tid tillbringar vi inomhus, i bostaden, i skolan, på dagis eller på jobbet. Inomhusmiljön har därmed stor betydelse för hur vi mår. Målet med miljöenhetens arbete är att bostäder och offentliga lokaler där människor vistas ska ha en miljö som gör att människor mår bra.

Vart vänder jag mig?

Har du problem med din bostad eller en offentlig lokal som du ofta vistas i ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Får du inte hjälp där kan du vända dig till Myndighetsenheten miljö på kommunen för att få hjälp. Gäller det en arbetsplats ska du istället vända dig till Arbetsmiljöverket.

 

Sjuka hus

När flera människor har besvär som kopplas till vistelse i en viss byggnad talar man om en "sjuk byggnad". Exempel på symtom man kan få av "sjuka hus" är allmän trötthet, illamående, täppt näsa, hosta och hudrodnad. Orsakerna kan vara flera, men fukt i kombination med dålig ventilation är ofta huvudorsaken. Damm, kvalster, lukter och buller kan vara andra problem inomhus.

Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2022-06-09