Buller, lokala ordningsföreskrifter för Skurups kommun

7§ Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Buller inom fastighet

Vid bedömning av buller inom fastigheter tillämpas Socialstyrelsens Allmänna råd. Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller ihållande störningar, t ex en fläkt. Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande.

Det lägre riktvärdet för maximalt buller är 35 dBA och avser ofta återkommande bullerstörningar, t ex en hiss. Det högre riktvärdet är 45 dBA och avser bullerstörningar som förekommer några få gånger under en natt. Socialstyrelsens Allmänna råd innehåller också riktvärden för lågfrekvent buller. I de fall där miljöenheten bedömer det nödvändigt kan en mer omfattande mätning utföras.

Vad är buller?

Med buller menas oönskat ljud. Vad som är oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och även med tiden på dygnet. Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet.

Buller kan orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation och blodtrycksförändringar. Olika grupper är olika känsliga för bullerexponering. Miljöbalken är tillämplig för de flesta bulleralstrande verksamheter. Buller från vägtrafik och järnvägstrafik regleras av väglagen respektive lagen om byggande av järnväg.

För flygtrafik prövas buller vid flygplatser enligt miljöbalken medan buller från flygplan regleras internationellt. Buller i bostäder regleras i miljöbalken. I balken anges bland annat att en bostad ska ge betryggande skydd mot buller.

Sidansvarig: Erik Torkelsson
Sidan uppdaterad 2016-08-18

Länkar

Buller

Naturvårdsverket

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?