Budget- och skuldrådgivning

Vill du ha hjälp att ordna upp en skuldsituation eller en tilltrasslad vardagsekonomi? Vänd dig till oss som kommunens budget- och skuldrådgivare. Besöken är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt och delar inte dina uppgifter med någon utan ditt medgivande.

 

Går din ekonomi inte ihop?

Enligt skuldsaneringslagen skall alla kommuner ge skuldsatta personer rådgivning. Budget- och skuldrådgivaren kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras. De kan också ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering.

Betalningsförslag

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna. Budget- och skuldrådgivaren kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt. Mer information finns under länkarna.

Vad kan jag få hjälp med?

Lösningen kan bestå av:

  • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Råd som fokuserar på dina skulder.
  • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t ex inkassobolag och Kronofogden.
  • Information om hur en skuldsanering går till.
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
  • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser
Ekonomi bild, debet och kredit
Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2023-02-07