Språk i förskolan

Genom observationer, samtal och dokumentationer i bild och skrift blir det tydligt för oss vad barnen är intresserade av och vad de är upptagna med att lära sig just nu. Vår viktigaste uppgift som pedagog är att vi noga lyssnar på vad barnen talar om, när de talar med oss och med varandra.
Vi främjar språkinlärningen genom den dagliga samvaron, genom att hela tiden prata med barnen med ett nyanserat språk och låta de få utrymme att själva prata, detta t.ex. vid de vardagliga rutinerna såsom blöjbyten, på- och avklädning, matsituationer, leken, utevistelse.
 
Genom att använda oss av ordlekar, bokstavslekar, ljudlekar, sånger och rim och ramsor ökar vi barnens språkliga medvetenhet och hur språket är uppbyggt.
 

Vår läroplan

I vår läroplan för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker sätt att förstå sin omvärld,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
Sidansvarig: Webbmaster
Sidan uppdaterad 2023-01-10