Matematik vid alla tillfällen

Vi på Vångens förskola anser att det går att använda matematik vid alla tillfällen och i alla situationer med barnen. Vi har den vid påklädning, vi har den på skötbordet, vi har den vid utelek, vi behöver inte alltid planera en ”matematiksamling” utan vi har en pedagogisk stund var vi än är. Matematiken finns i vardagen.

I vår läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Matematik vid alla tillfällen - utmaningen

Utmaningen för oss pedagoger är att vara uppmärksamma på när barnen räknar, mäter, upptäcker mönster och färger, argumenterar mm. Barnen leker och finns mitt i matematiken. På Vångens förskola erbjuder vi barnen matematiska lekar, experiment och många vardagsaktiviteter.

Sidansvarig: Marie Cornmark
Sidan uppdaterad 2022-08-05