Behandling av personuppgifter

GDPR - vår hantering av personuppgifter

Har du hört talas om GDPR ? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning som gäller inom EU från och med 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker informationshantering samt skydd av personuppgifter om kontaktpersoner och liknande hos företag och organisationer.

Vi behandlar alla personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden enligt avtal och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och enbart spara uppgifter under den tid som krävs för att sköta våra åtaganden mot dig som kund.

Vid installation av din tjänst eller produkt, samt vid service och underhåll, kommer vi att under en begränsad tid lämna ut personuppgifter till underleverantörer som utför dessa arbeten. Med dessa företag upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi kan komma att behandla personuppgifterna för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullfölja avtalet.
Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa ett de är korrekta och för att avtalet med kund ska kunna fullgöras.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelsen enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Skurups Elverk är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att bolaget ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter och vi strävar alltid efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. Du har bland annat rätt att begära information
 om personuppgifter som behandlas av oss. Du kan naturligtvis även begära rättelse av felaktiga uppgifter. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt till invändning av behandling av direktmarknadsföring. Du har rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Har du frågor kring vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du oss på telefon
0411-53 61 00.

 

Sidansvarig: Stefan Möller
Sidan uppdaterad 2018-05-23

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?