Fiberkabel

Aktuellt

Här nedan presenterar Skurups Bredband aktuella händelser och planer.

2019-09-10
Torsdag den 19 september har vi Öppet Hus om det Smarta Skurup med hjälp av IoT "Internet of Things" och LoRaWan
Tid och Plats: Folkets Park Kl. 13.00-16.00
Anmälan till: skurupsbredband@skurup.se
Mer info: Se länk under rubriken "Inbjudan till Öppet Hus"

2019-08-26
Vi har en avgrävd fiberkabel i Slimmingeområdet. Åtgärd är påbörjad.

2019-08-23
Skurups Elverk har nu svarat med ett yttrande till Mark och Miljödomstolen gällande pågående förrättning i område Katslösa och Trunnerup och inväntar nu svar.

2019-08-07
För område Katslösa-1 och Trunnerup-1 får vi tyvärr meddela att Mark och Miljödomstolen mottagit en överklagan i den pågående förrättning med markägare i området. Detta innebär ytterligare förseningar av fiberutbyggnaden och förlängda handlingstider.

2019-06-14
Inkoppling av de första kunderna i Slimminge-1 projektet planeras till start i v27.
Man startar i västra delen av projektet.

2019-06-14
Skurups Elverk ingår samarbete med Blink Services och bygger därmed LoRaWAN i Skurups Kommun. Mer information kommer. Besök gärna http://blink.services

2019-06-13
Det kommer ske planerade servicearbeten av samtliga noder under 18-19-20 juni vilket kan ge driftstörningar framför allt på Kabel-tv via fiber samt Bredbandstjänster via kopparnätet.

2019-06-11
Med anledning av Länsstyrelsens beslut att förlänga stödperioden för Skurups Elverks fiberutbyggnad med ett år flyttar vi fram tidigare meddelat datum tills vidare för den högre anslutningsavgift för de fastigheter som ännu inte beställt sin per 2019-07-01.

2019-05-21
Vi kopplar nu in kunder i Hörte/Mossbystrand i den delen mot Hörte.
Det återstår en liten schaktsträcka mot Mossbystrand.

2019-05-20
Vi har påbörjat inkoppling av kunder i Solberga.

2019-05-17
Projekt Ramhult beräknas starta med schakten v.24

2019-05-03
Idag har vi 2500 inkopplade kunder.

2019-03-13
Idag stänger vi på Elverket kl 12.00 därefter befinner vi oss på Folkets Park i Skurup och Mässan som är mellan 14.00-19.00 dit alla är hjärtligt välkomna.

2019-03-08
Nu har vi fått en prel starttid för schakt i Slimminge-projektet och det är vecka 11. Projektet beräknas pågå under ca 7 månader tills att alla är inkopplade.

2019-03-08
På onsdag 13 mars kl 14.00-19.00 i Folkets Park i Skurup, är alla varmt välkomna till vår Mini-Mässa. Där har ni möjlighet att prata om allt som rör fiberverksamheten, tex. markfrågor, tjänster på din fiber mm.

2019-03-05
Vi har nu äntligen fått in tillräckligt med markavtal för att kunna starta projekt Slimminge och Ramhult och bygga de flesta anslutningarna.

2019-02-19
Onsdagen den 13 mars anordnar Skurups Elverk en Mini-Mässa i Skurups Folkets Park mellan kl 14-19. Mer info kommer.

2019-02-19
Idag har vi 2214 inkopplade kunder.

2019-01-28
Vi har nu börjat koppla in kunder i område Mossby.

2019-01-22
Idag har vi 2149 inkopplade och nöjda fiberkunder.

2019-01-15
Eftersom vi inte kommer vidare i förhandling med markägare i område Katslösa och Trunnerup, har vi nu skickat ärendet vidare till Lantmäteriet. Lantmäteriets handlingstid är ca 5 månader, vilket gör att vi inte kommer påbörja dessa två områden förrän tidigast hösten 2019.

2018-12-14
Vi har beslutat att behålla nuvarande prislista tom 2019-06-30.

2018-12-06
Idag kan vi med glädje meddela att vi har 2000 inkopplade fiberkunder.

2018-11-26
Ett fiberarbete kommer utföras i det öppna nätet den 2018-11-28 mellan kl 04.00-06.00, vilket drabbar kunder i Rydsgård och Skivarp.

Det kommer utföras ett fiberarbete mellan Malmö och Trelleborg den 2018-11-30 mellan kl. 00:00 - 06.00 Avbrottet påverkar bredbandet i ca 30-40 min i avbrottstiden i hela Skurups kommun.

2018-11-19
Projektet Solberga-1 är beställt och schakt påbörjas i Januari 2019.


2018-11-16
Vi har fortfarande stora problem med att sluta markavtal i både Katslösa-1 och
Trunnerup-1, detta är 2 projekt vi hade önskat starta upp, men dessa två områden blir tyvärr ytterligare försenade.

2018-11-12
Ett fiberarbete kommer utföras i det öppna nätet den 28 november kl 04.00-06.00 som drabbar Skivarp och Rydsgård.

2018-11-01
Skurups Bredband håller Info-möten för alla, med föranmälan till skurupsbredband@skurup.se eller 0411-536100

I Nöbbelövs skola den 13 nov kl. 18.30
I Rydsgårdshus den 20 nov kl 18.30

Välkomna !

2018-10-19
Vi är nu åter i fullgång i Östra och Västra Vemmenhög-1. Schakt för att förbinda stamledning är färdigt och arbetet med att blåsa i fiberkabeln är i gång.
Vi räknar med att börja koppla in kunder från och med vecka 44.

2018-10-18
Efter ett långt stopp är vi nu åter igång i projektet Bingsmarken-1.
Vi räknar med att börja koppla in kunder från och med vecka 46.

2018-09-07
Det har grävts av en kabel vilket påverkar kabel-tv kunder i Södra Skurup.
Felet är lokaliserat och felanmält och åtgärdas snarast.
Är nu åtgärdat igen.

2018-08-16
Vi kommer utföra service på fibern mellan Skurup och Trelleborg vilket innebär att både Tv och Internet kommer ligga nere under tiden.
Start: 2018-09-04 kl. 04:30
Stop: 2018-09-04 kl. 06:00


2018-08-09
Bingsmarken-1 Efter en långdragen lantmäteriförrättning kan vi äntligen meddela att vi kan återuppta vårt arbete med fiberutbyggnaden till de resterande hushållen i Bingsmarken-1.
Det återstår dock planering, eftersom vi nu är i andra projektområden och arbetar.
Samt att vi inväntar nya tillstånd från trafikverket.   

2018-07-24
I Abbekås-öst har vi nu fått alla tillstånd och vi har börjat med kundprojekteringar.
Vi kommer påbörja schakt i Augusti. Då vi ska schakta längs med kustvägen GC-väg kan vissa svårigheter med framkomlighet finnas.

2018-07-23
I Östra och Västra Vemmenhög är Lantmäteriförrättningen klar och vi räknar med att fortsätta schaktarbetet V.34 och därefter kommer projektet pågå i ca 3 månader. 

2018-06-11
I morgon den 12 juni mellan kl 05.00 - 06.30 utförs ett uppgraderingsarbete i Fiberförbindelserna vilket innebär avbrott på samtliga tjänster i Skurups Elverks fibernät.

2018-05-23
Abbekås-öst har vi tyvärr en försening då vi fortfarande inväntar tillstånd från trafikverket för att kunna schakta längs kustvägen.

2018-05-21
Det har grävts av en kabel i Kläggeröd-1 och 5 hushåll är drabbade av detta.
Man har påbörjat reparationer och det beräknas vara klart fredag innan allt är återställt.

2018-05-14
Bingsmarken-1 är i den fas att lantmäteriet har lämnat över ärendet till polisen för delgivning sedan en lång tid tillbaka. Vi inväntar besked från Lantmäteriet, som i sig inte kan ge någon tidsram. Därav är projektet fortfarande stillastående.

2018-05-14
Vi har fortfarande stopp i Östra och Västra Vemmenhög-1 pga pågående förrättning. Vi hoppas dock på beslut från Lantmäteriet inom kort. Ny information kommer här så snart vi vet mer.

2018-05-04
Nu startar vi grävningen i Lindby-1, trots fortsatta problem med markavtal, vilket gör att vi inte kan koppla in några kunder än så länge. Vi hoppas dock att vi får löst problemen efterhand så inkopplingen också blir gjord i detta skede.

2018-05-03
Bolagsstämma i Skurups Elverk AB, org nr 556934-1653
Tid: 2018-05-22, kl 14.00-15.00
Plats: Kommunhuset Skurup, sammanträdesrum Akka
Allmänheten har närvarorätt vid stämman
Anmälan görs till anette.svensson@skurup.se senast 2018-05-17

2018-04-24
Vi är igång i både Skurup-Skivarp och Skurups-Rydsgård sedan en tid tillbaka.

2018-04-23
Vi är äntligen igång med att installera fiber till kunderna i Grönavall-1, härligt. 

2018-03-29
Pga en lång, blöt och kall höst och vinter så är vi i nuläget ca 2-3 månader försenade i fiberutbyggnaden.

I Lindby-1 har vi fortsatt problem med markavtalen som gör att vi inte kommer vidare i utbyggnaden och blir tvingade att flytta projektet tidsmässigt.
All förhandling med markavtalen är enormt tidskrävande, därav denna åtgärd.

2018-03-26
Bingsmarken-1
står fortfarande still, inget nytt i lantmäteriets förrättning, dvs vi inväntar fortfarande besked för att kunna fortsätta och avsluta utbyggnaden i området.

2018-03-20
I morgon onsdag 21/3 kl. 12.  kommer ett kort avbrott i fibernätet Skivarp och Abbekås, som berör bredbandstjänsterna.

2018-03-19
Ny leverantör har anslutit sig till vårt bredbandsnät. Vi hälsar Top24 Välkomna!
För mer information gå in på www.skurupsbredbandtjanster.se
 

2018-03-15
I morgon fredag 16 mars kl 12.00 kommer ett kort avbrott i fibernätet Abbekås/Skivarp vilket berör bredbandstjänsterna.
 

2018-03-14 kl 15.00-19.00

Minimässa Skurups Elverk
 

2018-02-14
Onsdagen den 14 mars bjuder vi på Skurups Elverk AB in till en mini-mässa i Skurups Folkets Park, där det ges tillfälle att ställa frågor och prata elnät och fiber med oss.

Förutom vi från Skurups Elverk kommer våra underentreprenörer, leverantörer, systerbolag samt några lokala aktörer. Mässans öppettid är mellan 15.00-19.00. Vi bjuder på grillad korv och kaffe så långt lagret räcker.

Alla är varmt välkomna !

2018-02-09
Efter flertalet problem med bla. framkomligheten och borrning i Rydsgård-1 har vi nu äntligen kunnat lösa dem och kommer från och med måndag 12/2 med full kraft fortsätta lägga ner fiber i marken och slutligen in till kunder. Rydsgård-1 bör bli klart under kvartal 1.

I Grönavall-1 har vi en pågående förrättning, vi fortsätter grävarbetet så långt vi kan.

I Bingsmarken-1 inväntar vi att polis ska delge den berörda markägaren om pågående förrättning. Vi har ännu ingen tid för när vi kommer vidare med lantmäteriförrättningen eller projektet.

2018-02-08
Efter en bra dialog med markägarna i samband med en förrättning i Östra och Västra Vemmenhög-1 inväntar vi nu beslut från Lantmäteriet, därefter kommer vi återuppta arbetet med full kraft förhoppningsvis med start i början av mars.

2018-01-15
Utdragen lantmäteriförrättning pågår fortfarande i Bingsmarken-1, där vi för närvarande inte kan säga hur lång tid det tar innan vi kan fortsätta utbyggnaden och koppla in till resterande fastigheter som är drabbade av detta stopp.
Östra och Västra Vemmenhög-1 har ett stopp och vi inväntar mer information från Lantmäteriet efter nästa möte som hålls i början av februari. Vi fortsätter så snart vi kan.
Lantmäteriförrättningar pågår även i Grönavall-1 och Skurup-Skivarp-1, men vi har förhoppning om att kunna hålla tidsplanen.

2017-11-09
Efter ett nytt möte med våra projektörer har vi ny lyckats hitta en lösning för flertalet av Bingsmarkens kunder. Dock återstår en del hushåll där vi tyvärr måste invänta lantmäteriförrättningens gång. Information skickas ut via brev till dem som vi inte kan bygga till i denna omgång. 

2017-11-07
Efter mötet med lantmäteriet om ärende rörande Bingsmarken-1 kan vi meddela att det dröjer ytterligare tid innan vi kommer vidare.
Anledningen är att inte alla deltagare svarat om de mottagit information om förrättningen.
Skurups Elverk kommer sannolikt installera till de kunder som det går att installera till i nuläget.

2017-11-07
På grund av servicearbete så kommer bredband och IPTV från Connect-TV att ligga nere under morgonen den 14 november i Skurups FFTH-nät. Avbrottet sker kl 04.00-05.00. Beklagar och hoppas ni har förståelse för detta.

2017-11-07
Ikväll håller vi ett informationsmöte i Folkets Park kl 18.30 för fastighetsägare i Östra delen av Skurups Kommun.

2017-10-27
Vi beklagar avbrott som varade under större delen av gårdagen. Vi inväntar fortfarande besked från vår KO och deras underleverantörer vad felet berodde på.
Vi kommer att följa upp på detta som inträffat, då vi vet att det är flera statsnät som också varit drabbade.

2017-10-26
Vi är dessvärre drabbade av ett större driftstopp som omfattar hela Skurups Kommun, vilket vi beklagar. Tekniker arbetar för fullt på att lösa problemet. Vi hoppas det snart är åtgärdat.

2017-09-15
Fler aktörer är ute och försöker sälja fiber på landsbygden. 
Skurups Elverk AB har inget samarbete med Bredbandsbolaget.

Vi vill förtydliga att Skurups Elverk AB är i full gång med utbyggnaden av fiberbredband på landsbygdens alla permanentbebodda hus och till de deltidshus som vi passerar. Skurups Elverk AB är beviljade stödmedel från Länsstyrelsen/EU vilket innebär att vi har krav på oss att bygga ut till alla SL områden inom Skurup kommuns landsbygd senast 2020.

2017-09-12
Efter ett stillastående Havberg, är vi nu i full gång igen.

2017-09-12
På måndag den 18 september startar schaktning för fiberläggning i Grönavall. Men som i Östra och Västra Vemmenhög har vi markavtal som gått till lantmäteriet, och som kommer försena vissa grävsträckor.

2017-08-21
Måndagen den 7 augusti gick startskottet för Östra och Västra Vemmenhög.
Tyvärr har några markärenden gått till Lantmäteriet, men vi kommer gräva där vi kan i väntan på förrättningen.

2017-08-09
Till berörda lantbrukare och markägare som har ett markavtal i samband med grävning och nedläggning av fiber i marken.
Där NCC har lagt ner brunnar, gjort "vallar", hål i marken, men inte återställt så är det pga att de ännu inte är färdiga och kommer att återvända till det arbetsområdet.
Om detta åsamkar skada på skörden är det LRF som tar med det vid besiktningen, och det räknas med in i skadeersättningen. 

2017-08-01
Skurups Elverk AB har nu börjat att betala ut den ersättning till markägare i Janstorp och Kläggeröd som har ett markavtal för markupplåtelse vid nedläggning av fiber.
Ersättning för skördeskador regleras separat när LRF gjort sin besiktning.

2017-07-24
Information till fiberkunder i områden Östra och Västra Vemmenhög.
Då vi stött på problem gällande några markavtal har Skurups Elverk AB ansökt om ledningsrätt på vissa sträckor för att kunna arbeta vidare med nedgrävning av fiberledning.
Lantmäteriets handläggningstid är ca 12 veckor.

2017-07-17
Skurups Elverk AB har nu ett avtal med LRF Konsult, gällande skadereglering i samband med nedläggning av fiberledning i kommunen.
Representant från LRF kommer medverka vid besiktningar samt bedömning av mark och skördeskador som uppstått i samband med anläggningsarbeten.  

2017-06-01
Vi beskriver vart NCCS befinner sig för kanalisering och därefter är det företaget Nilan Engineering AB som gör kundprojektering.

Vår projektplan för hela Skurups Kommun sträcker sig till och med 2020.
Inför utbyggnad av ett nytt SL-område blir alla kontaktade.
Alla som har beställt fiber får en bekräftelse och de som inte beställt får en möjlighet att beställa.

2017-05-29

Information till boende tillhörande område Bingsmarken-1

Pga nya problem som uppstått med tillstånd att gräva gällande en vägsamfällighet, så är vi tvungna att invänta beslut från lantmäteriet. Vi hoppas på snabbt svar och att vi kan komma vidare med grävarbetet igen.

2017-05-08

Just nu bygger vi i:

          - Skurups tätort

          - Janstorp område SL44, SL50, SL55, SL 58, SL 59

          - Havberg område SL41, SL42, SL43, SL11, SL12

          - Kläggeröd område SL58, SL59

          - Bingsmarken område SL02, SL03, SL60, SL61

Utbyggnad inleds inom kort i: 

          - Västra Vemmenhög område SL11, SL12

          - Östra Vemmenhög område SL08, SL09, SL10, SL14

          - Grönavall område SL13, SL21, SL25, SL34

Under våren planerar vi fortsatt utbyggnad i Skurups tätort samt i Rydsgård och Skivarp.
Inplanerade Informationsmöten för Skivarp och Rydsgård.
Skivarp den 16 maj och Rydsgård den 18 maj. Anmälan sker till skurupsbredband@skurup.se 
Eller telefon 0411-536440 eller 0411-536441

2017-01-25

Just nu bygger vi i

-  Skurups tätort

-  Janstorp områden SL44, SL50, SL55, SL58, SL59

-  Bingsmarken områden SL02, SL03, SL60, SL61

Utbyggnad inleds inom kort i

-   Havberg  områden SL41, SL42, SL43, SL11 och SL12

Under 2017 planerar vi i samtliga tätorter, Skurup, Rydsgård, Skivarp och Abbekås, att ansluta alla kabelTV-kunder som beställt fiber före 15:e februari 2017.

Kartorna under rubriken ”Utbyggnadsområden landsbygd” gäller fortfarande. Se gärna hur vår planerade utbyggnad ser ut här.

För er som tycker att det drar ut på tiden måste vi meddela att när schaktningen är klar så återstår flera moment som alla tar tid innan installation i huset kan genomföras. Vi jobbar med flera arbetslag och så fort vi någonsin kan.
Tyvärr kan en kall väderlek sätta stopp för en del arbeten, tex att blåsa fiber i kanalisation som är fylld med is mm.

 

2016-09-22

Projektstart - kommunens landsbygd

Nu startar utbyggnaden av fibernätet på kommunens landsbygd! När vi blev meddelade att fullt stödmedel beviljats fick vi möjligheten att planera om utbyggnaden för att få ett så effektivt flöde som möjligt. OBS-Endast hus på kommunens landsbygd kommer att anslutas inom stödprojektet. De första områdena som byggs i år:

SL02, SL03, SL41, SL42, SL43, SL44, SL50, SL55, SL58, SL59, SL60, SL61. Klicka här för att komma till översiktlig områdeskarta

 

2016-09-22

Fiberkonvertering tätorter

På grund av oförutsedda hinder har ombyggnaden av kabelTV-nätet försenats. Nytt  för samtliga tätorter är att alla kabelTV-kunder som beställt fiber ska få den inkopplad senast 2017.
Ur konkurrenssynpunkt publiceras inga kartor med utbyggnader för tätorterna. Du som kund kommer att få personligt meddelande från oss.

 

2016-06-16

Utbyggnadsstöd beviljat

Länsstyrelsen har beviljat Skurups Elverk / Skurups Bredband 33 Mkr i stöd för utbyggnad på landsbygden utanför tätorterna. Stödet medför att Skurups Bredband nu kan satsa kraftfullt på utbyggnad av ett öppet fibernät på landsbygden. Planering pågår för fullt.  Utbyggnad pågår just nu med begränsade resurser men efter semestern räknar vi med att kunna bygga fiber med flera arbetslag i olika områden samtidigt.

 

2016-06-02

Nätavgiften

Styrelsen för Skurups Elverk AB beslöt vid sitt senaste styrelsemöte att nätavgiften för bredbandsanslutningen skall vara högst 100 kr/mån under de närmaste 10 åren!! Alltså ingen höjning under den perioden däremot kan nätavgiften sänkas om utrymme medges. Detta kan inträffa om anslutningsgraden blir större än i kalkylerna.

100 Mbit/s i kabel-TV-nätet
Du som är ansluten till kabel-TV-nätet och förberedd för bredband kan sedan den 1 juli 2015 ansluta till internet med 100 Mbit/s!!! Kontakta Sydantenn & Tele AB 040-601 22 22 om du vill ansluta med bredband denna vägen. Det går också bra att kontakta KnutPers i Skurup.

Över 1 300 beställningar av fiberanslutningar till Skurups Bredband!
Fler än 1 300 hushåll i Skurups kommun har valt att beställa en fiberanslutning av Skurups Elverk / Skurups Bredband . Detta är helt fantastiskt! Vi uppskattar det stora intresset och jobbar nu för fullt med utbyggnadsplanering.

-----

2016-06-01

Skurups centralort

Utbyggnad av fiber och kanalisation från vårat teknikhus i centrala Skurup pågår. 
Planen är nu att alla kabelTVkunder som beställt fiber i centralorten Skurup ska få den inkopplad under 2016.

Abbekås

Utbyggnad pågår i del av Abbekås och är delvis inkopplad.. Planen är nu att alla kabelTVkunder som beställt fiber i Abbekås få den inkopplad under 2016.

Rydsgård

Utbyggnad av området kring Villie i östra Rydsgård pågår för fullt.  Planen är nu att alla kabelTVkunder som beställt fiber i Rydsgård ska få den inkopplad under 2016.

Skivarp

Utbyggnad startar inom kort. Nytt teknikhus är uppfört för att kunna serva kunder i Skivarp och Abbekås med omnejd. Planen är nu att alla kabelTVkunder som beställt fiber i Skivarp ska få den inkopplad under 2016.

Landsbygden med stödmedel för utbyggnad utanför tätorter

Över 50% av alla hushåll på landsbygden har nu beställt fiberanslutning till Skurups Bredband!! Nya anmälningar kommer hela tiden. Stödansökan för alla områden är beviljad av Länsstyrelsen.

----

.

----

EU-projekt Elverket
Sidansvarig: Stefan Möller
Sidan uppdaterad 2019-09-10

Just nu bygger vi i:

-Hörte/Mossbystrand
-Solberga
-Slimminge
-Ramhult

 

Utbyggnad inleds inom kort:

-Hindberget/Rydsgård

 

Färdiga områden:

-Janstorp
-Kläggeröd
-Havberg
-Rydsgård
-Skurups tätort
-Bingsmarken
-Grönavall
-Östra Vemmenhög
-Västra Vemmenhög
-Skurup-Skivarp
-Skurup-Rydsgård
-Skivarp
-Abbekås-Öst
-Lindby
-Mossby
-Nöbbelöv
-Skivarp-Maholm
-Rydsgård-Kärleksstigen

Efteranslutningar i tätorter sker löpande.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?