Bräknehus

Bräknehus

Detta lilla skogsområdet med en elbelyst motionsslinga på ca 820 m ligger vackert precis vid foten av den välkända Skurupssilhuetten Zimmermans backe. Området har en rik växtlighet med många olika trädslag och ett fågelliv i särklass.

Det finns även ett fint grillhus, en lekplats, ett utegym för allmänheten men också en minneslund för sällskapsdjur.

Nyheter

Bräknehus bortforsling av sista träden och markskoning färdigt i maj

Under december till februari har en gallring skett i Bräknehus och i maj forslades de sista träden bort  och stigarna har återställts. Gallring av träd och sly har skett för att stärka skogens livskraft. När träd står alltför nära varandra hämmar de varandra och då kan de inte växa sig stora, vilket inte är bra. Att med några års mellanrum se över en skogs utveckling är därför standard inom skogsvården. I Bräknehus är träden i två trädskikt och för att en skog ska vara välmående bör den ha flera olika trädskikt.  


Tryggare skog att vistas i

Genom att restaurera Bräknehus ökar tryggheten för besökarna eftersom genomsynligheten förbättras och risken för att träd faller minskar. Att öka tillgängligheten i Bräknehus påverkar inte bara naturlivet positivt utan även vi människor påverkas positivt, då vi kan använda det tätortsnära naturområdet för lek, rekreation, motion och utbildning. Det kan också bli flera sociala möten och ökad fysisk aktivitet när tryggheten i skogen förbättras. Det innebär i sin tur att folkhälsan främjas. Att vistas i naturen kan på sikt få barn och ungdomar mer intresserade av djur och natur – de får en större förståelse för hur vi påverkar naturen.


Växt- och djurlivet gynnas

Växt- och djurlivet gynnas också av att det även tas bort en del lövsly vid de två befintliga dammarna eftersom solinstrålningen ökar.


Lokala naturvårdssatsningen, LONA

Detta projekt finansieras med medel från Naturvårdsverket via den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Syftet med bidraget är att det ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. 

Logotyp för Lokala naturvårdssatsningen LONA

Framtiden för området

Under 2019 planeras ytterligare satsningar på Bräknehus.

 

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2019-07-16

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?