Bostadsanpassning

Alla ska ges förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar och kan. Att anpassa kan innebära att få tillgång till sin uteplats i trädgården.
Du som har nedsatt funktion i relation till bostadens utformning kan få din bostad anpassad så att den blir ändamålsenlig för dig. Vid ny- till- samt ombyggnad av bostäder skall hänsyn tas till funktionsnedsattes behov.

Bättre för alla

Basanpassade bostäder är bättre för alla. Basanpassning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad. "Bättre för alla"-dokumentet är en sammanställning av tekniska och funktionella åtgärder som behövs för att uppnå en basanpassning av lägenheter i nyproduktion.

Kommunfullmäktige i Skurup har beslutat om en rekommendation till basanpassning av bostäder vid nyproduktion. Beslutet innebär att "Bättre för alla"-dokumentet medföljer kommunala markanvisningar och framförs som önskemål vid förhandling om exploateringsavtal.

Bidrag för bostadsanpassning

Bidrag för att göra en bostad mer ändamålsenlig söker du hos kommunens arbetsterapeuter. Det kan till exempel handla om att ta bort trösklar, göra det planfritt vid entré eller säkrare att duscha hemma. Se mer information under länkar.

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2017-11-27

Kontakt

Bostadsanpassning, bostadsanpassningsbidrag:
Lena Månsson
Hemsjukvårdschef
Tel. 0411-53 63 80
Tel. 0703-17 27 95

Teknisk rådgivning:
Eva Osbäck
Byggnadsinspektör
Tel. 0411-53 61 23

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?