Boendestöd

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsvariation kan ansöka om boendestöd. Våra Boendestödjare arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för dig till återhämtning och förebygga att du återinsjuknar.

Boendestöd avses stödinsatser för att ta tillvara och stärka den enskildes egen förmåga och resurser i och omkring det egna boendet.

Stödet handlar om att underlätta din vardag, både i och utanför hemmet och öka dina möjligheter till ett normalt liv och delaktighet i samhället.

Boendestöd är kostnadsfritt och ska inte förväxlas med hemtjänst.

En viktig aspekt av stödinsatserna är att planerade uppgifter görs tillsammans. När du beviljas boendestöd görs en plan för hur ditt stöd ska se ut.

Välkommen att höra av dig till oss på mottagningen!

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2022-08-16