Lagar och planer

Det är plan- och bygglagen som är grunden för hur och var du får bygga. Men var du bor har också stor betydelse. För många områden finns en detaljplan som styr, men det finns områden som inte är detaljplanelagda. Där gäller särskilda regler.

 

Generella bestämmelser

Enligt plan- och bygglagens generella bestämmelser krävs i princip bygglov för alla åtgärder som innebär att du uppför byggnader eller anläggningar, gör tillbyggnader eller ändrar fasader eller användningsområden.

I detaljplanelagda områden finns dessutom en rad mer detaljerade krav och bestämmelser. Det finns också särskilda riktlinjer för vad som ska räknas som områden med sammanhållen bebyggelse.
 

En detaljplan

Innehåller bestämmer om vad personer, företag och myndigheter får eller inte får göra inom ett visst markområde. Det kan vara ett par kvarter eller några fastigheter. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument.
 

Områden utan detaljplan

En del områden saknar detaljplan, och ingår inte i det som räknas som sammanhållen bebyggelse. Det är ofta områden utan tät bebyggelse. Där är bestämmelserna inte lika reglerade som för områden där detaljplaner finns.
 

Sammanhållen bebyggelse

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallar man den typen av områden för sammanhållen bebyggelse.
Sidansvarig: Erik Hübner
Sidan uppdaterad 2022-06-09