Upplevelser, övernattningar, goda måltider och resor blir tilll statistik som varje år sammanställs till en turismekonomisk rapport. Läs den här och se också hur den beräknas! Foto: Jenny Brandt

Statistik

Här presenterar vi aktuella rapporter och statistik som rör besöksnäring.

Beläggningsgraden i Skurups kommun  ökar med 9 %

Gästnätter och turistekonomi

Hur många övernattningar, sk gästnätter, sker i Skånes hotell och övriga turistboende? Varifrån kommer besökarna? Hur väljer de att bo? Varje månad presenteras statistik som ger svar på dessa frågor, både på region- och kommunnivå.  

Statistiska Centralbyrån, SCB, producerar inkvarteringsstatistik på uppdrag av Tillväxtverket, och ger fakta på övernattningar i hotell, stugbyar, vandrarhem och förmedlade stugor, från 2008 även för camping. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turistfrågor i Sverige.

Varje månad presenteras gästnattsstatistik för Skåne län samt på kommun- och destinationsnivå. Tourism in Skåne sammanställer en översikt som illustreras med enkla grafer. Se länk för senaste rapport januari-juni 2018

Positiv gästnattsutveckling i 11 skånska kommuner

Rapport Skåne jan-jun 2018
För juni 2018 var antalet gästnätter i Skåne 634 701 st vilket är en minskning med -0,6 % jämfört med juni 2017.

För det första halvåret 2018 var antalet gästnätter i Skåne 2 492 469 st, vilket är en ökning med +3,7 % jämfört med samma period 2017. De utländska gästnätterna ökade med +12,0 % medan de svenska ökade +1,1 % under jan-jun 2018.

För Sverige totalt var antalet gästnätter 27 877 717 st under det första halvåret vilket är en ökning med +3,0 %. Stockholms län (+2,8 %), Västra Götalands län (+1,8 %) och Dalarnas län (+2,6 %) har också ökat i antal gästnätter under året som gått hittills. Skåne ökar därmed bättre än rikssnittet och bäst av storstadslänen.

11 kommuner ökar medan 10 backar
Rapporten visar att bland Skånes kommuner har 11 kommuner positiv gästnattsutveckling under perioden jan-juni 2018.

10 kommuner backar i antal gästnätter och bortfallet motsvarar 12 kommuner som under de sex månaderna haft för få inrapporterande anläggningar för att siffror ska kunna särredovisas för kommunerna. 

Två destinationer ökar antalet gästnätter under det första halvåret 2018 jämfört med 2017. Sydväst (+6,9 %) är den destination som upplevt starkast procentuell tillväxt av gästnätter tätt följt av Nordväst (+6,8 %). Störst procentuell ökning under perioden har Svalöv (+71,3 %) medan Malmö har bäst utveckling i antal faktiska gästnätter (+65 817 st).
 
Mittskåne (-2,8 %) Nordost (-1,8 %), Sydost (-6,2 %) och Söderslätt (-10,9 %) backar.

Skåne ser en ökning av såväl kapacitet, beläggning som logiintäkt per rum  

Den disponibla kapaciteten (tillgängliga bäddar) i Skåne ökade preliminärt med 2 % under jan-jun 2018 jämfört med motsvarande period 2017 och den totala beläggningen uppgick efter en ökning på en procentenhet till 57 %. Logiintäkten per rum ökade med +1 % och ligger under perioden på 898 SEK.
 

De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska

Under jan-jun 2018 var antalet utländska gästnätter i Skåne 643 011 st vilket motsvarar 26 % av det totala antalet gästnätter i Skåne och en ökning med +12,0 % mot samma period 2017. Det största antalet utländska gästnätter kom från Danmark, följt av Tyskland och Storbritannien.

_ _ _

Färre gästnätter i Skurup i jämförelse med 2017

Skurups kommun har minskat med 1063 gästnätter i jämförelse med 2017, vilket motsvarar 7,6 %, men har alltså fortfarande en ökning i jämförelse med samma period 2016.

 
År          Boendetyp            Kommun                  Antal nätter
2016      HSVC                    Skurup                      11 448
 
2017      HSVC                    Skurup                      13 943
 
2018      HSVC                    Skurup                      12 880
 

Analys: Det finns så pass få anläggningar på SCB:s lista för Skurup att det är svårt att räkna på exakt var tappet kommer ifrån eftersom SCB sekretessbelägger. Det finns också anläggningar som inte rapporterar in på grund av att man är för små, gränsen vid inrapporteringskrav går vid 5 rum och/eller 9 bäddar.

 
Beläggning och logiintäkt per rum ökar medan disponibel kapacitet minskar   
I Skurup minskar den disponibla kapaciteten(tillgängliga bäddar) preliminärt med 8% under jan-jun 2018 jämfört med motsvarande period 2017 medan den totala beläggningen ökat med 6 procentenheter till 68%, vilket tillsammans med Ystad är den största ökningen i Skåne.  Även logiintäkten per rum ökade med hela 12 % och ligger under perioden på 1351 SEK per belagt rum, den näst största höjningen i Skåne efter Tomelilla som höjde sin logiinäkt med  17 %.

Analys:
Antalet inrapportade hotell 
som kan redovisa gästnätter för Skurup jan-jun 2018 har minskat med ett hotell, vilket kan ligga bakom kapacitetsminskningen. Dock behöver det inte betyda att det inneburit färre gästnätter.

Fakta: Tourism in Skåne

Sidansvarig: Henriette Ellberg
Sidan uppdaterad 2018-09-07

Statistik för gästnätter Skurup jan-jun 2018

Beläggningsgraden i Skurup ökade med 6 %. För Skåne totalt var ökningen 2 % och en ökning skedde i 9 kommuner. Gästnätterna jan-jun 2018 minskade med 7,6% jämfört med motsvarande period 2017 och hamnade på 12 880. Minskade gjorde också den disponibla kapaciteten (tillgängliga bäddar) med 8%.

Statistik för gästnätter Skurup jan-jul 2017

Beläggningsgraden i Skurups kommun ökar med 9 % i jämförelse med samma period 2016. För Skåne totalt var ökningen 1 % och en ökning skedde i 13 kommuner.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?