Upplevelser, övernattningar, goda måltider och resor blir tilll statistik som varje år sammanställs till en turismekonomisk rapport. Läs den här och se också hur den beräknas! Foto: Jenny Brandt

Statistik

Här presenterar vi aktuella rapporter och statistik som rör besöksnäring.

I Skurups kommun pekar siffrorna uppåt och visar på 41 562 gästnätter för 2018, vilket är en ökning med 10,4%  jämförelse med 2017.

Statistik Analys och trender

Hur utvecklas gästnätterna? Vilka trender ser vi framöver? Här finns svaren på dina frågor! 

Hur många övernattningar (gästnätter) sker på Skånes hotell och övriga turistboende? Varifrån kommer besökarna? Hur väljer de att bo? Varje månad presenteras statistik som ger svar på dessa frågor, både på region- och kommunnivå.  

Statistiska Centralbyrån, SCB, producerar inkvarteringsstatistik på uppdrag av Tillväxtverket, och ger fakta på övernattningar i hotell, stugbyar, vandrarhem och förmedlade stugor, från 2008 även för camping. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turistfrågor i Sverige.

Varje månad presenteras statistik för gästnätter i Skåne län samt på kommun- och destinationsnivå. Tourism in Skåne sammanställer en översikt som illustreras med enkla grafer. 

Ny interaktiv rapport för statistik av gästnätter!

Nytt för september  månad är att Tourism in Skåne  nu presenterar interaktiva rapporter, som ersätter de tidigare.  

Syftet med detta är att göra statistiken tillgänglig och lättanvänd för alla. I rapporten har vi tillgång till samtliga delar av inkvarteringsstatistiken från 2008 och framåt. Rapporten består av ett antal sidor som visar olika information, bläddra er fram med pilarna längs ner. Se länkar

Tyskland fortfarande största utlandsmarknaden  

Statistik tom juli månad  2019 visar på 32 171 gästnätter, en total ökning med 5375 gn eller 20 % i jämförelse med samma period 2018. De svenska gästnätterna svarar här för 25 542 medan de utländska uppgår till 6 629. Tyskland toppar fortfarande som den största utlandsmarknaden med 2328 gästnätter. På 2:a plats kommer Danmark med 1327 gn och på 3:e plats kommer Norge med 1149 gn. Finland är det land står för den största ökningen 107%, följt av Storbritannien 38,9 %. Se länk för hela utvecklingen! Se länk för hela rapporten.

Skurup ökade mest procentuellt Jan-Juni 2019

Årets 2:a kvartalsrapport är klar och visar att bland Skånes kommuner har 23 av 33 haft tillräckligt många inrapporterande anläggningar för att siffror ska kunna särredovisas för åtminstone en månad under perioden.

Fortsatt ökning av gästnätter i både Skåne och Skurup

Av dessa har 14 en positiv gästnattsutveckling och 9 kommuner backat.

Skurup ökade mest procentuellt (+32,3 %), medan Malmö ökade mest i antal gästnätter (+29 864). Bland skånedestinationerna ökar Söderslättskommunerna bäst med +14,9 %, medan Nordväst minskar med -2,1 % och övriga destinationer ökar något.

Totalt sett ökar såväl de svenska som utländska gästnätterna för perioden jan-juni. I juni ökar endast de utländska.

Jan-Juni 2019
De första sex månaderna hade Skurups kommun 15 167 gästnätter, en ökning på 32,7% i jämförelse med samma period 2018. De utländska gästnätterna var 2853, en ökning med 29,7%.

Juni 2019
I juni månad hade Skurup svenska 4660 gästnätter, en minskning med -7,1%
De utländska gästnätterna uppmättes till 1466, vilket var en ökning med 15,3%

För Skåne som helhet ökar svenska gästnätter med 1,5 % i såväl juni som jan-juni. Utländska gästnätter ökar med 8,8% i juni och med 0,5% för perioden jan-juni.

Se länkar för detaljerade rapporter. Fakta: Tourism in Skåne

Se länkar för detaljerade rapporter
Fakta: Tourism in Skåne

Ökat antal gästnätter i såväl Skåne som Skurup

Skåne växer snabbast och har nu passerat sex miljoner gästnätter!

Tillväxtverkets statistik över gästnätterna 2018 visar att Skåne är den region med störst tillväxt av storstadsregionerna.  
 
Även i Skurups kommun pekar siffrorna uppåt och visar på 41 562 gästnätter, vilket är en ökning med 10,4%  jämförelse med 2017. Av dessa var 33 149 svenskar och är en ökning med 12,1 %.

De utländska gästnätterna uppmättes till totalt 8413, vilket också är en ökning med 4,1 %

I topp ligger Tyskland med 2805 gn, en minskning med -4,9%
På andra plats ligger Danmark med med 1806 gn, en ökning med 21,4% 
Tredje störst är Norge, men också här ser vi en minskning med -1,5%
Noteras kan att vi också gästats av besökare från såväl Nederländerna med 763 gn, Storbritannien 446 gn och Belgien106 gn.
 
Se länkar för detaljerade rapporter
Fakta: Tourism in Skåne

 

 
Sidansvarig: Henriette Ellberg
Sidan uppdaterad 2019-09-12

Statistik hotell Skåne

Analys och trender statistik för hotell i Skåne och kommunvis.

Jan-Juni

Övernattningsstatistik jan-juni 2019

Kvartalsrapport Skåne Jan-mars

Gästnätter i Skåne jan-mars 2019

Jan-Mars

Övernattningsstatistik jan-mars 2019

Jan-April

Övernattningsstatistik jan -april 2019

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?