Upplevelser, övernattningar, goda måltider och resor blir tilll statistik som varje år sammanställs till en turismekonomisk rapport. Läs den här och se också hur den beräknas! Foto: Jenny Brandt

Statistik

Här presenterar vi aktuella rapporter och statistik som rör besöksnäring.

Beläggningsgraden i Skurups kommun  ökar med 9 %

Positiv ökning av beläggningsgraden på Skurups turistboenden

Hur många övernattningar – s k gästnätter – sker i Skånes hotell och övriga turistboende? Varifrån kommer besökarna? Hur väljer de att bo? Varje månad presenteras statistik som ger svar på dessa frågor, både på region- och kommunnivå.  

Statistiska Centralbyrån, SCB, producerar inkvarteringsstatistik på uppdrag av Tillväxtverket, och ger fakta på övernattningar i hotell, stugbyar, vandrarhem och förmedlade stugor, från 2008 även för camping. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turistfrågor i Sverige.

Varje månad presenteras gästnattsstatistik för Skåne län samt på kommun- och destinationsnivå. Tourism in Skåne sammanställer en översikt som illustreras med enkla grafer. Se länk för senaste rapport januari-juli  2017

Rapporten visar att det mellan jan-juli råder en 70% beläggning på turistboenden i Skurups kommun och att beläggningsgraden  ökar med 9 % i jämförelse med samma period 2016. För Skåne totalt var ökningen 1 % och en ökning skedde i 13 kommuner.  

 

Kommunala turismeffekter Skurup kommun 2016

Bo bra i Skurup på Sydkusten

Turismen har stor ekonomisk betydelse för Skurups kommun

Total turistomsättning, turistkronan samt årsverken är några av de nyckeltal som presenteras nedan.

Turismen i Skurups kommun omsatte ca 330 miljoner kronor under 2016, vilket motsvarar ca 5,2 procent av den totala omsättningen i kommunen och är en ökning på 30 miljoner i jämförelse med 2015. Turismen bidrog också till sysselsättning, motsvarande 244 årsverken och är en ökning med 16 dagsverken från fjolårets siffra. Vidare bidrog turismen till ca 4,0 procent av kommunens BRP, vilket är en något högre andel än den för Skåne län.

Statistik gästnätter 2016

Gästnattsstatistiken i rapporten Kommunala turismeffekter Skurup kommun 2016 omfattar olika typer av boendeformer och då det gäller de kommersiella boendet på hotell, stugby, vandrarhem samt camping är den slutgiltiga gästnattssiffran i Skurups kommun på en något lägre nivå än det som står i rapporten.och ligger därför ungefär som året tidigare. När HUI först sammanställde rapporten hade de bara tillgång till preliminära årsiffror (46 077) och den slutgiltiga gästnatts-siffran i Skurups kommun landade däremot på 41 781 st.

De flesta övernattningarna görs av svenskar 

Sverige stod för 82 % av de kommersiella övernattningarna i Skurup och 18 % fördelas på de utländska gästnätterna där Danmark är det land som genererar flest gästnätter, totalt 3 384, tätt följt av Tyskland med 2703 gästnätter, därefter Norge 521 och Nederländerna 499, Storbritannien 121 och Polen 70. I jämförelse med riket har Skurup en lägre exportandel (andel utländska gästnätter) på 19 procent i jämförelse med Skåne som ligger på 23% och Sverige på 25%.

Skurups genomsnittliga beläggning uppgår till 61 procent vilket är i likhet med beläggningsgraden både för Skåne län samt för riket som har 59 respektive 57 procent.

Tittar man på besöksvolymerna var den vanligaste boendeformen övernattning hos släkt och vänner, ca 56 000 gästnätter. Totalt genomfördes det ca 86 000 dagbesök till Skurup kommun under 2016. Antalet övernattningar hos släkt och vänner såväl som dagbesök till kommunen har ökat jämfört med föregående år.  

Statistiken för gästnätter tas fram månadsvis av SCB på uppdrag Tillväxtverket och är preliminär, slutgiltiga siffror för varje år publiceras i april året efter. 

Du läser rapporten på länken

_ _ _

Vem är HUI Research?

2014 övergick Tourism in Skåne till en ny mätmetod för turistekonomiska effekter. Målet är att mäta förändring och tillväxt inom turismekonomi och därmed stärka den viktiga bransch som besöksnäringen är. Årets rapport är gjord av HUI på uppdrag av Tourism in Skåne. HUI Research (till 2011 Handelns Utredningsinstitut, HUI respektive Turismens utredningsinstitut , TUI) är ett företag ägt av branschorganisationen Svensk Handel. HUI Research bedriver forskning, utredning och analys om handeln och turismen.

Hur sker beräkningarna?

HUI Research baserar sina beräkningar på tydliga definitioner enligt UNWTO´s riktlinjer (FN´s besöksorganisation. Då samma metod används i alla kommuner blir resultatet jämförbart mellan kommunerna. Vi är medvetna om att resultatet skiljer sig från tidigare åra och med detta metodbyte och könen väl till vari dessa skillnader ligger och vad de beror på.

Valet av mätmetod inbär att underlaget till viss del omfattar spendering på utgående turism men bara den del som stannar i Skåne. Det kan tex vara provisionen till resebyrån som bokar paketresan till Mallorca. Genom att mätningarna även inkluderar dessa delar får vi en mer heltäckande bild av besöksnäringen än vad som tidigare var möjlig. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
arla Aguirre, utvecklingschef, Tourism in Skåne carla.aguirre@skane.com 0725-66 73 90 eller Lars KungbergAffärsutvecklare Business Intelligence, Tourism in Skåne AB lars.kungberg@skane.se, 0725-47 06 16

Källa:  Klargörande kring turismekonomisk statistik

Sidansvarig: Henriette Ellberg
Sidan uppdaterad 2018-01-25

Kontakt

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?