Upplevelser, övernattningar, goda måltider och resor blir tilll statistik som varje år sammanställs till en turismekonomisk rapport. Läs den här och se också hur den beräknas! Foto: Jenny Brandt

Statistik

Här presenterar vi aktuella rapporter och statistik som rör besöksnäring.

I Skurups kommun pekar siffrorna uppåt och visar på 41 562 gästnätter för 2018, vilket är en ökning med 10,4%  jämförelse med 2017.

Gästnätterna i Skurup ökade med 28,2% i jmf med 2018

Skurup har haft 48 008 gästnätter från januari till oktober 2019 och det är en ökning med 28,2 %  eller 21 875 gästnätter mot samma period (jan-okt) 2018. Siffror för specifika anläggningar går inte att få fram, detta skyddas av SCB:s sekretessregler.   

Rapport gästnattsstatistik Skurups kommun 2019

På Tourism in Skånes hemsida presenteras gästnattsstatistik från SCB/Tillväxtverket. Här presenteras gästnattsstatistik från SCB/Tillväxtverket.

För att se utvecklingen av gästnätterna över tid  använder du pilarna längst ner i rapporten och bläddrar dig fram till sidan 4 ”Utveckling över tid kommun”. Till vänster på sidan väljer du sedan år 2019 och Skurups kommun. Se länk för rapport

Alla utvecklingssiffror syftar till motsvarande period föregående år. För mer hjälp, se videoguiden längst ner på sidan.

Statistik Analys och trender

Hur utvecklas egentligen gästnätterna? Vilka trender ser vi framöver? Här finns svaren på dina frågor! 

Hur många övernattningar (gästnätter) sker på Skånes hotell och övriga turistboende? Varifrån kommer besökarna? Hur väljer de att bo? Varje månad presenteras statistik som ger svar på dessa frågor, både på region- och kommunnivå.  

Statistiska Centralbyrån, SCB, producerar inkvarteringsstatistik på uppdrag av Tillväxtverket, och ger fakta på övernattningar i hotell, stugbyar, vandrarhem och förmedlade stugor, från 2008 även för camping. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turistfrågor i Sverige.

Varje månad presenteras statistik för gästnätter i Skåne län samt på kommun- och destinationsnivå. Tourism in Skåne sammanställer en översikt som illustreras med enkla grafer. 

Gästnattsstatistik tom jul 2019

Ny interaktiv rapport för statistik av gästnätter!

Nytt för september månad 2019 är att Tourism in Skåne nu presenterar interaktiva rapporter, som ersätter de tidigare.  

Syftet med detta är att göra statistiken tillgänglig och lättanvänd för alla. I rapporten har vi tillgång till samtliga delar av inkvarteringsstatistiken från 2008 och framåt. Rapporten består av ett antal sidor som visar olika information, bläddra er fram med pilarna längs ner. Se länkar

_ _ _

Skurup ökade mest procentuellt Jan-Juni 2019

Årets 2:a kvartalsrapport är klar och visar att bland Skånes kommuner har 23 av 33 haft tillräckligt många inrapporterande anläggningar för att siffror ska kunna särredovisas för åtminstone en månad under perioden.

Av dessa har 14 en positiv gästnattsutveckling och 9 kommuner backat.  

Skurup ökade mest procentuellt (+32,3 %), medan Malmö ökade mest i antal gästnätter (+29 864). Bland skånedestinationerna ökar Söderslättskommunerna bäst med +14,9 %, medan Nordväst minskar med -2,1 % och övriga destinationer ökar något.

Totalt sett ökar såväl de svenska som utländska gästnätterna för perioden jan-juni. I juni ökar endast de utländska.

Jan-Juni 2019
De första sex månaderna hade Skurups kommun 15 167 gästnätter, en ökning på 32,7% i jämförelse med samma period 2018. De utländska gästnätterna var 2853, en ökning med 29,7%.

Juni 2019
I juni månad hade Skurup svenska 4660 gästnätter, en minskning med -7,1%
De utländska gästnätterna uppmättes till 1466, vilket var en ökning med 15,3%

För Skåne som helhet ökar svenska gästnätter med 1,5 % i såväl juni som jan-juni. Utländska gästnätter ökar med 8,8% i juni och med 0,5% för perioden jan-juni.

Se länkar för detaljerade rapporter
Fakta: Tourism in Skåne

 
 
Sidansvarig: Henriett
Sidan uppdaterad 2020-01-24

Kontakt

Kontaktperson:

Statistik hotell Skåne

Analys och trender statistik för hotell i Skåne och kommunvis.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?