Beredningar

Beredning betyder att ett förslag ska förberedas för beslut. Det finns fyra fasta beredningar inom kommunfullmäktige och motioner/förslag fördelas till beredningarna beroende på vad förslaget handlar om.

 

Kommunens beredningar

Kommunutvecklingsberedningen, samhällsbyggnadsberedningen, skol- och utbildningsberedningen och Individ- och omsorgsberedningen. Länk till respektive beredning hittar du under rubriken Länkar.
2019 avvecklades kultur- och fritidsberedningen och dess ansvarsområden överfördes till kommunutvecklingsberedningen (allmänkultur, bibliotek, fritid, föreningsstöd) respektive skol- och utbildningsberedningen (kulturskola, fritidsgårdar).

Tillfälliga fullmäktigeberedningar

Kommunfullmäktige får tillkalla en eller flera tillfälliga fullmäktigeberedningar för visst ärende. Kommunfullmäktige beslutar för varje sådant tillfälle om antalet ledamöter, ersättare och mandatperiod.

Möten

Beredningarnas sammanträden är öppna för allmänheten, d.v.s. det går bra att besöka mötena.

Kallelser och dagordning

Kallelser och dagordning (vad som kommer att diskuteras och fattas beslut om) finns tillgängliga ca en vecka före varje möte på:

  • Information Skurup i Kommunhuset, St Torggatan 4, Skurup.
  • Biblioteken, Kyrkogatan 31 (huvudbibliotek), Skurup.
  • Kommunens webbplats www.skurup.se/kallelser.
Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02