Minskad mängd avgaser skulle rädda Skurupsbor

Varje år dör flera tusen personer i förtid i Sverige till följd av luftföroreningar och det finns tydliga bevis för att människor som bor i områden med sämre luft har högre dödlighet. Forskare har räknat på vad som händer om man tar bort avgaser från bensin- och dieseldrivna fordon och vilka effekter det ger på befolkningens hälsa. Deras beräkningar visar att det är sju gånger fler som dör av dessa avgaser än av trafikolyckor.

 

Lunds universitets video om forskningsstudiens resultat

Forskningsartikel från Lunds universitet

 

 

Sidansvarig: Karolin Johansson
Sidan uppdaterad 2019-03-19