Avfall och återvinning

I Skurups kommun är det PreZero som sköter hämtning av rest-, mat- och trädgårdsavfall medan Ragn-sells AB sköter hämtning av slam från enskilt avlopp och fettavskiljare.

 

Utställning av avfallsföreskrifter för Skurups kommun

Skurups kommun har den 23 augusti 2023 fattat beslut om att ställa ut förslag till reviderade avfallsföreskrifter. Förslag till avfallsföreskrifter kommer vara utställt på Skurups kommuns webbplats till och med 29 september.

Förändringar har skett i nationell lagstiftning vilket föranleder att Skurups kommuns avfallsföreskrifter behöver uppdateras. Ansvaret för insamling av förpackningar har överförts till kommunerna från 2024 och för att detta ska kunna utföras med stöd av föreskrifterna behöver ändringar göras. Ändringarna följer de förslag som branschorganisationens Avfall Sverige föreslår.

Det har även framkommit tolkningsutrymmen, förändringar av definitioner och behov av förtydliganden som gör att det föreslås vissa förändringar.

 

Ta del av handlingarna

Förslag till avfallsföreskrifter (PDF-fil). 

 

Lämna synpunkter

Förslag för reviderade avfallsföreskrifter kommer vara utställt fram till 29 september 2023. Synpunkter och frågor på ärendet lämnas senast den 29 september till:

serviceförvaltningen@skurup.se (eller kommunteknik@skurup.se alt. jens.jakobsson@skurup.se) ange ämne ”avfallsföreskrifter”. Alternativt med post till Skurups kommun, Kommunteknik, 274 80 Skurup.

alt.

Vanliga frågor

När töms min rest-, mat- och trädgårdsavfall?

Var kan jag lämna farligt avfall?

Har du frågor om hämtning av avfall, flyttanmälan eller fakturor?

Har du frågor om slam från enskilt avlopp och fettavskiljare?

Farligt avfall-bilen till Skurup och Skivarp

Farligt avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och kemist som hushåll kan lämna farligt avfall och mindre elektronik till. Du kan få sms-påminnelse innan den kommer. Lastbilen stannar 30–60 minuter på varje stoppställe och allt hushållsavfall lämnas kostnadsfritt. 

Företag, verksamheter eller organisationer kan däremot inte lämna avfall via Farligt avfallsbilen.

Detta kan du lämna till Farligt avfall-bilen:

  • Sprayflaskor: hårspray och spraydeodorant med flera.   
  • Bekämpningsmedel (klass 3) insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
  • Diverse kemikalier. Exempelvis batterisyra, ammoniak, lut eller kalklösare och så vidare.
  • Diverse oljor som spillolja, smörjolja och motorolja med mera.
  • Färg-, lack- och limrester. Även nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
  • Kvicksilverhaltiga material i äldre febertermometrar.
  • Lösningsmedel som tinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
  • Rengöringsmedel: Silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
  • Småbatterier och bilbatterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier. Om du inte kan ta loss det lämnar du in hela apparaten.
  • Elavfall. Hit räknas småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek som glödlampor, lågenergilampor, lysrör, hårtorkar, strykjärn, rakapparater, handverktyg, mobiltelefoner, batteridrivna leksaker och så vidare.
Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2023-09-01