Ankarets förskola

Välkommen till Ankarets förskola! För oss är det viktigt att barn, föräldrar och personal känner glädje, trivsel och trygghet tillsammans. Utöver den dagliga kontakten, har vi regelbundna samtal med föräldrarna i form av utvecklingssamtal på våren och föräldramöte på hösten. Vår förskola ligger i ett naturskönt område med skogen och havet som närmsta granne. Vi har en stor härlig gård med lugn atmosfär. Maten på förskolan tillagas av kokerskan Beata Eriksson.

 

Undervisning med leken som metod

På vår förskola undervisar vi genom att dela in barnen i mindre lärgrupper. Vi utgår från barnens intresse för att nå våra mål. Hos oss är det lustfyllda lärandet i fokus. Leken är en viktig del i vår vardag och vår verksamhet. 

"I lek får barnen möjlighet att imitera,fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva."

Läroplanen för förskolan Lpfö 18

Öppning och stängningsrutiner

Förskolan öppnar kl 06.00 på avdelning Sjöhästen. Där alla avdelningarna är sammanslagna tills ca 07.30. Vid 07.30 går barnen till sin egen avdelning och äter frukost.

Från ca 16.00-16.30 är vi sammanslagna på stängningsavdelningen Sjöhästen, till förskolan stänger 18.00.

Hållbar utveckling

På förskolan finns en grupp pedagoger som har ansvar för att driva ett hållbarhets projekt. Fokus hösten 2022 kommer att vara tema vatten. Barnens nyfikenhet och tankar kommer leda vägen i detta tema. 

Fundis 

Fundis står för flerstämmig undervisning i Skurup. Alla barn lär på olika sätt. Därför har alla pedagoger varit med i ett mångårigt projekt där vi har fått lära oss om och testa olika undervisningsteorier. Dessa använder vi i våra lärgrupper och under dagen för att varje barn ska känna att dom har lyckats lära sig något nytt. 

Värdegrund

Även här har vi en grupp pedagoger som arbetar med att anamma de olika diskrimineringsgrunderna. Vi belyser ett demokratiskt förhållningssätt. Vi har ett positivt förhållningssätt till olikheter. Vi arbetar efter "Alla är olika men lika bra"

Språkbyggare

Pedagoger ansvarar för vårt språkutvecklande arbete, samt att bygga upp olika språk- och lärmiljöer och att införa nya metoder i den ordinarie verksamheten. Vi verkar för att barnen ska utveckla sitt språk och sin förståelse på olika sätt.

 

 

Sidansvarig: Katarina Wendin
Sidan uppdaterad 2023-03-20