Stöd till anhöriga

Anhörigstöd är till för dig som är över 18 år som vårdar eller stödjer någon som står dig nära? Som anhörig har du rätt till eget stöd. Du kan vara anhörig till någon som har psykisk ohälsa, ett beroende, en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Det kan vara dina föräldrar, dina syskon, dina barn, granne eller vän.
För att underlätta för dig erbjuder anhörigstöd medmänskliga samtal. Samtalen fokuserar på anhörigskapet, din livssituation och mående samt de frågor som känns viktiga för just dig. Samtalet sker i vår lokal på Flintebro, via telefon eller digitalt via Teams. Vi har sekretess och för inga journalanteckningar. Anhörigstöd är kostnadsfritt.

 

Anhöriga

Anhöriga svarar för en stor del av det stöd som långvarigt sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning behöver i sin dagliga livsföring. (I denna text använder vi ordet anhörig om den som ger vård och stöd, oavsett släktskap, samt ordet närstående om den som tar emot vård och stöd.) Den som är anhörig har ofta en stark vilja att ställa upp och hjälpa. Samtidigt finns ett behov av egen tid.

Målet

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet. 


Sidansvarig: Kristina Landberg
Sidan uppdaterad 2023-09-15