Kristina Landberg och Hanna Åkerlund Larsson

Stöd till anhöriga

Vårdar eller stödjer du någon som står dig nära? För att underlätta för dig erbjuder Skurups kommun stöd och samverkan.

Aktuellt - föreläsning "Vår tids ohälsa"

Föreläsning 8 november på Bruksgården kl. 18.00

Om depression och utmattningssyndrom. Vad innebär det att leva med depression och utmattningssyndrom för den som drabbas och för anhöriga? Vid psykisk ohälsa utgör ofta fördomar och stigmatisering ett hinder för bra stöd och hjälp i en utmanande vardag. Många känner att man får föra sin kamp ensam och bristen på förståelse från andra kan ibland vara svår. Denna föreläsning förmedlar grundläggande kunskap om sjukdomstillstånd och återhämtning och hur man finner bra vård. Med ökad kunskap och förståelse för sig själv och andra kan bördan lätta. Föreläsningen har både ett teoretiskt och ett självupplevt perspektiv.

Begränsat antal platser anmälan dig till anhörigsamordnare Kristina Landberg 0411-53 61 89 senast 30/10. Välkommen till en stärkande föreläsning

----

Vill du delta i någon av våra samtalsgrupper för anhöriga?

  • Grupp för anhöriga till personer med demenssjukdom.
  • Grupp för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
  • Grupp för anhöriga till personer med neuropsykiatriska diagnoser.

I en samtalsgrupp kan du som anhörig öka dina kunskaper. Här kan du få tips och råd om hur du på olika sätt kan underlätta och hantera din vardag men även träffa andra i liknande situation. Samtalsgrupperna träffas ca 6 gånger per termin där varje träff har ett tema. Det vi tar upp i samtalsgruppen stannar där, ett muntligt tystnadslöfte! För att vara med i våra grupper kontakta anhörigsamordnarna.

Anhöriga

Anhöriga svarar för en stor del av det stöd som långvarigt sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning behöver i sin dagliga livsföring. (I denna text använder vi ordet anhörig om den som ger vård och stöd, oavsett släktskap, samt ordet närstående om den som tar emot vård och stöd.) Den som är anhörig har ofta en stark vilja att ställa upp och hjälpa. Samtidigt finns ett behov av egen tid.

Målet

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet. Skurups kommuns anhörigstöd erbjuder olika stödformer i samverkan med andra kommunala verksamheter, hälso- och sjukvården och frivilligorganisationer.

Sidansvarig: Kristina Landberg
Sidan uppdaterad 2017-12-04

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?