Stöd till anhöriga

Vårdar eller stödjer du någon som står dig nära? För att underlätta för dig erbjuder  anhörigstöd medmänskliga samtal för dig som är anhörig. Samtalen fokuserar på anhörigskapet, din livssituation och mående samt de frågor som känns viktiga för just dig. Samtalet sker i vår lokal på Flintebro, via telefon eller digitalt via Teams.

 

Föräldraträffar för erfarenhetsutbyte

Vi i anhörigstödet har kontakt med många föräldrar som har barn med olika funktionsvariationer. Många efterfrågar att träffa andra med liknande erfarenheter. Utifrån detta vill vi skapa möjligheten för er att träffas, utbyta erfarenheter, praktiska råd och tips, men framförallt för samtal och gemenskap. Av erfarenhet vet vi att detta kan vara väldigt givande! Vi ordnar med värdskapet, mysig lokal och fika. Låter det intressant kontakta anhörigsamordnare Kristina Landberg.

Tips och råd

I en samtalsgrupp kan du som anhörig öka dina kunskaper. Här kan du få tips och råd om hur du på olika sätt kan underlätta och hantera din vardag men även träffa andra i liknande situation. Samtalsgrupperna träffas ett par gånger per termin där varje träff har ett tema. Det vi tar upp i samtalsgruppen stannar där, ett muntligt tystnadslöfte! För att vara med i våra grupper kontakta anhörigsamordnarna.

Anhöriga

Anhöriga svarar för en stor del av det stöd som långvarigt sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning behöver i sin dagliga livsföring. (I denna text använder vi ordet anhörig om den som ger vård och stöd, oavsett släktskap, samt ordet närstående om den som tar emot vård och stöd.) Den som är anhörig har ofta en stark vilja att ställa upp och hjälpa. Samtidigt finns ett behov av egen tid.

Målet

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet. 


Sidansvarig: Kristina Landberg
Sidan uppdaterad 2023-05-05