Altaner och terrasser uteplatser och balkonger

Ibland kan det vara svårt att veta när det behövs ett bygglov eller inte. Här är en vägledning om vad som gäller inom område med detaljplan och inom område med sammanhållen bebyggelse när du vill bygga altaner, uteplatser eller balkonger. Utanför område med detaljplan kan dessa åtgärder vara bygglovsbefriade. Kontakta Myndighetsenheten-bygg om du är osäker på vad som gäller där du bor

 

Altaner

Om du ska bygga en altan med exempelvis trädäck kan du behöva bygglov. En altan som får en högre höjd än 1,4 m över mark klassas som en tillbyggnad. För detta krävs det alltid lov, oavsett var på tomten du placerar din altan. Om du bygger din altan med höjden 0,5 – 1,4 m och placerar den närmare tomtgränsen än 4,5 m kan du behöva lov. Kontakta därför alltid Myndighetsnämnden för miljö och byggnad i dessa fall. En bedömning görs då om bygglov krävs. Vi bedömer om altanen kan anses ha en omgivningspåverkan och bli under-byggd.
 
Underbyggd innebär att ett utrymme kan skapas under altanen och även ge intrycket att vara en byggnad. Om altanen placeras längre ifrån tomtgränsen än 4,5 m och den inte är högre än 1,4 m behöver du inget bygglov. Bygger du din altan lägre än 0,5 m behöver du inget bygglov. Du behöver heller inget bygglov om du anlägger en altan direkt på marken.
Vill du bygga tak över din altan eller glasa in den gäller andra regler.

Sammanfattning av altaner höjder

över 1,4 m klassas som en tillbyggnad
0,5 – 1,4 m nära tomtgräns bygglov krävs
0,5 – 1,4 m bygglov kan krävas
lägre än 0,5 m inget bygglov 

Uteplatser

För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att med mur eller plank göra en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Det är också tillåtet att bygga skärmtak över sådana uteplatser samt över balkonger och entréer. Skärmtaken får tillsammans inte vara större än 15,0 m².

Om den skyddade uteplatsen, skärmtaket, planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs det medgivande av grannen. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får Myndighetsenheten-bygg avgöra om du får bygga det eller inte.

Balkonger

Det krävs alltid bygglov för att bygga en balkong eller utöka en befintlig balkong.

Inglasning av uteplatser och balkonger

Bygglov krävs när en uteplats eller balkong glasas in. Det blir en tillbyggnad och medför utökad byggnadsarea på tomten, samt ett ändrat utseende av fasaden.

Att tänka på:

Även om altanen eller uteplatsen inte kräver bygglov ska man tänka på att den ska ha en god utformning och anpassas till den befintliga bebyggelsen. Man ska också tänka på att underhållet av altanen/uteplatsen ska kunna ske från den egna fastigheten, vilket innebär att den inte ska ligga alltför nära tomtgränsen. Bygger man nära tomtgränsen bör man samtala med sina grannar så att de är införstådda med byggnationen. Tänk även på säkerhetsaspekter vid utformningen, så att exempelvis ingen riskerar att falla.

Om du planerar att anlägga en pool finns det en del säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. En pool är normalt sett inte bygglovspliktig.
 
Om du bor inom ett område som omfattas av strandskydd kan du behöva söka dispens för att få bygga.

 

Sidansvarig: Eva Osbäck
Sidan uppdaterad 2017-12-13

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?