Äldreboende

När du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina behov av vård och omsorg är stora och omfattande kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende. Det särskilda boendet är en boendeform där det ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

 

Ansökan om lägenhet

Om du önskar ansöka om lägenhet i något av våra särskilda boenden kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område.
 

Information om besök på särskilt boende under Covid-19-pandemi

Det är mycket angeläget att besöken kan ske på ett säkert sätt och utan risk för att sprida smitta på boendet. Nedanstående åtgärder har vidtagits för att du och din närstående ska kunna träffas på ett säkert sätt.

Personal tar emot vid ytterdörren

För att underlätta för dig och din närstående under besöket personal ta emot dig vid ytterdörren och hjälper er tillrätta så att besöket kan ske på ett säkert sätt i lägenheten. Personalen ger information och genomför också symtomkontroll innan besöket.

Personalen kan nås under hela besöket så att ni kan få hjälp med förtäring, handdesinfektion, svar på frågor etc.

Symtomkontroll och förhållningsregler

I samband med besök kommer du att tillfrågas om symtom som kan tyda på Covid-19. Om du uppvisar något av dessa symtom ska du avstå från besöket. 

Om du har något av nedanstående symtom ska du inte genomföra besöket:

 • feber
 • hosta
 • andningspåverkan/andfåddhet/andningsbesvär
 • snuva, nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • orolig mage eller diarré
 • illamående och/eller kräkningar
 • muskelvärk och ledvärk
 • nedsatt eller bortfall av smak- och eller luktsinne
 • aptitlöshet
 • extrem trötthet

Andra förhållningsregler som är viktig att följa är att:

 • ni håller ett avstånd på 2 meter till personal och andra boende under hela besöket.
 • du tvättar händerna med tvål och vatten och/eller desinficerar dina händer innan besöket.
 • maximalt 2 besökare åt gången för att undvika trängsel i korridorer - Ring på dörrklockan vid ingången till boendet.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen. Gå kortaste vägen in och ut till din närståendes lägenhet.

Vid frågor kontakta gärna enhetschefen på boendet som frågan avser.

Sidansvarig: Ola Bentzen
Sidan uppdaterad 2022-05-23