Äldre man i rutig skjorta som dricker kaffe.

Äldre

Enligt socialtjänstlagen ska alla få förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem under trygga förhållanden så länge man själv önskar. För att detta ska vara möjligt krävs det ibland hjälp och stöd i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, bostadsanpassning med mera.

Besöksförbud på kommunens särskilda boende, gäller tills vidare

Kommunens målsättning är att skydda riskgrupper och begränsa smittspridning med anledning av covid-19. Med hänsyn till de som bor på särskilt boende gäller nu besöksförbud. Undantag görs endast vid vård i livets slutskede och då besök enbart i den enskildes lägenhet, inte i allmänna utrymmen. Vid frågor, prata med personalen på aktuellt boende.

Besöksförbud gäller inte sjukvårdspersonal, ambulanspersonal eller annan personal som måste vara i lokalen för nödvändig yrkesutövning.

Folkhälsomyndighetens råd, att personer över 70 år ska iakttaga särskild försiktighet och under en tid framåt begränsa sina sociala kontakter, gäller i hög utsträckning personer som bor på särskilt boende. Varje möte med personer ute i samhället innebär risk för smitta och i förlängningen risk för att fler personer på boendet blir smittade. Vi vill att personer som bor på särskilt boende i nuläget även undviker sociala kontakter som sker utanför boendets lokaler.

Lägenheter i äldreboende

Kommunen erbjuder lägenheter i äldreboende (särskilt boende) då hjälpbehovet inte kan tillgodoses i det ordinära boendet.

God vård och omsorg

Hos oss får du god vård, omsorg och service efter ditt behov. Du bemöts med respekt och värdighet. Det är viktigt för oss att du bestämmer själv, behåller din personliga integritet och känner trygghet.

Kvalitetsuppföljning

För att säkerställa och utveckla verksamheterna sker en systematisk och fortlöpande kvalitetsuppföljning där vårdtagare, närstående/anhöriga och medarbetare tillfrågas om sina upplevelser av verksamheten.

Skurup är Skånes mest äldrevänliga kommun

PRO Skåne har granskat 228 av landets kommuner. I Skåne erhöll Skurups kommun högsta poäng för deras arbete och insatser med att skapa goda livsvillkor för äldre. En särskild utmärkelse har därför tilldelats kommunen.

 

 

Sidansvarig: Ola Bentzen
Sidan uppdaterad 2020-08-03

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?