Akut hjälp och telefonnummer

Viktig kontaktinformation.

 

Ambulans

I nödsituation: 112

Brandkår

I nödsituation: 112
I icke brådskande fall: 0410-73 30 00

Socialjour

Socialjour når du genom att ringa 112

Du kan ringa Sociala jouren Syd vid en akut situation av social karaktär när socialkontoret i Skurups kommun är stängt.

Socialjouren gör en bedömning om det krävs akuta åtgärder eller om det går att vänta till socialkontoret åter öppnar. Ärenden som prioriteras är barnärenden, missbruksärenden och ärenden som rör våld i nära relationer.

Hur går det till när jag ringer?

När du ringer upp larmnumret 112 får du lämna namn och telefonnummer. Sociala jouren Syd ringer upp dig inom 30 minuter. Du kan vara anonym och ska då inte uppge ditt namn för SOS eller social jour utan enbart ditt telefonnummer så du kan bli uppringd..

Socialtjänsten Skurups kommun

Telefonnummer: 0411-53 60 00

Öppettid:

Måndag-torsdag kl 08:00-16:30

Fredagar kl 08:00-15:00

Avvikande kontorstider inför storhelger se information på kommunens hemsida.

Olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser.

Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.
 

Felanmälan: vatten och avlopp, el, gator och vägar

Under kontorstid mån-tor 8-16.30, fre 8-15 0411-53 60 00
Övrig tid SOS Alarm 040-676 90 65
Fixa min gata - felrapportera t ex hål i gatan, trasiga skyltar, skräp med mera

Folktandvården

Vårdcentralen, Lillgatan 3, Skurup
Måndag - fredag 8.00-16.30  0411-89 75 90

Mödravården, MVC, Barnmorskemottagningen

Vårdcentralen, Lillgatan 3, Skurup
0411-99 58 35

Läkare i icke brådskande fall

Polis

Polisstationen i Skurup 010-56 160 14
I icke brådskande fall 114 14
I brådskande fall 112

Räddningstjänst

Trelleborg-Skurup
Räddningschef 0410-73 33 35
Räddningstjänst övrigt 0410-73 33 43
 

Svenska kyrkan Skurups kommun

Svenska kyrkan Skurups församling (Skurup, Hassle-Bösarp)
Expeditionen 0411-55 48 00

Svenska kyrkan Skivarps församling (Skivarp, Svenstorp, V. Nöbbelöv, V. Vemmenhög, Ö. Vemmenhög)
Expeditionen 0411-55 76 40

Svenska kyrkan Villie församling (Katslösa, Slimminge, Solberga, Villie, Örsjö)
Expeditionen 0411-449 13

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2023-04-14