Akut hjälp, telefonnummer

Viktig kontaktinformation.

 

Ambulans

I nödsituation: 112

Brandkår

I nödsituation: 112
I icke brådskande fall: 0410-73 30 00

Sociala jouren Syd - vid nödsituation

Till Sociala jouren Syd kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt. Du når dem via larmnummer 112. Sociala jouren Syd prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som relationsvåld. 

Olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer vid olyckor och kriser.

Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.
 

Felanmälan: vatten och avlopp, el, gator och vägar

Under kontorstid mån-tor 8-16.30, fre 8-15 0411-53 60 00
Övrig tid SOS Alarm 040-676 90 65
Fixa min gata - felrapportera t ex hål i gatan, trasiga skyltar, skräp med mera

Folktandvården

Vårdcentralen, Lillgatan 3, Skurup
Måndag - fredag 8.00-16.30  0411-89 75 90

Mödravården, MVC, Barnmorskemottagningen

Vårdcentralen, Lillgatan 3, Skurup
0411-99 58 35

Läkare i icke brådskande fall

Polis

Polisstationen i Skurup 010-56 160 14
I icke brådskande fall 114 14
I brådskande fall 112

Räddningstjänst

Trelleborg-Skurup
Räddningschef 0410-73 33 35
Räddningstjänst övrigt 0410-73 33 43
 

Svenska kyrkan Skurups kommun

Svenska kyrkan Skurups församling (Skurup, Hassle-Bösarp)
Expeditionen 0411-55 48 00

Svenska kyrkan Skivarps församling (Skivarp, Svenstorp, V. Nöbbelöv, V. Vemmenhög, Ö. Vemmenhög)
Expeditionen 0411-55 76 40

Svenska kyrkan Villie församling (Katslösa, Slimminge, Solberga, Villie, Örsjö)
Expeditionen 0411-449 13

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-11-12