Familj på väg ner till stranden

Adoption

Adoption är till för barnets bästa. Barnens behov och rätt till bra familjeförhållanden ställs i centrum.
Det finns två typer av adoptioner. Adoptioner som genomförs av makar eller ensamstående, där barnet vid utredningens inledande är okänt. Barnet förmedlas oftast genom en auktoriserad  adoptionsorganisation. Sen finns det adoption av ett speciellt barn. Detta är vanligast då exempelvis hen i ett äktenskap vill adoptera den andres barn från ett tidigare förhållande.

I det första fallet vänder sig de sökande till socialtjänsten för att ansöka om ett så kallat medgivande, det vill säga en utredning med syfte att bedöma de sökandes allmänna lämplighet. Utredningen ligger också till grund för det beslut som myndigheterna i barnets hemland fattar. I vissa länder blir adoptionen juridiskt laglig i barnets ursprungsland. I dess fall ska NIA, Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, sedan yttra sig över adoptionssättet och dess laglighet. I andra länder är adoptionen inte juridiskt giltig, utan föräldrarna måste ansöka hos svensk domstol om att få adoptera barnet.

Gemensamt för båda adoptionstyperna är att socialtjänsten, utom i de fall då NIA skall yttra sig, på domstols uppdrag, utreder om den sökta adoptionen är förenad med ett visst barns bästa.

När det gäller medgivandeutredningar och yttranden angående adoptioner är det individ- och familjeomsorgsnämnden som fattar beslut om medgivande och om den föreslagna adoptionen skall tillstyrkas. Kontakta socialtjänsten för mer information.

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2020-09-18

Kontakt

Kontaktperson:

Tel: 0411-53 63 18
Fax: 0411-53 62 08

Telefontid
Mån-fred 11.00-12.00
Ev. ändring kan förekomma
 
Postadress
Skurups kommun
Individ- och familjeomsorgen
274 80 Skurup 

Besök-/leveransadress:
Fiskaregatan 5, Skurup

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?