Skurups grundskolor på 73:e plats i SKL:s ranking 2018

Den 6/12 publicerades Sveriges kommuner och landstings nationella ranking över Sveriges skolkommuner Öppna jämförelser - grundskola som fokuserar på elevernas kunskapsresultat. Bland Sveriges 290 kommuner ligger Skurups kommun nu på plats 73.

- Skurups kommun har duktiga lärare, rektorer och förskolechefer som arbetar för ständiga förbättringar i förskola och skola. Varje barn och elev ska ges förutsättningar för maximalt lärande, ha en trygg och stimulerande lärmiljö, våra skolor ska inge största förtroende, säger Anders Grundberg, chef för skol- och utbildningsförvaltningen i Skurups kommun.

Vad är Öppna jämförelser?

I Öppna jämförelser – Grundskola 2018 beskriver Sveriges kommuner och landsting (SKL) nyckeltal om grundskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Syftet är att ge en översiktsbild av resultaten i grundskolan, både nationellt och för respektive kommun och stimulera till lokal analys och skolutveckling.

Alla kommuner har kapacitet att förbättra sina resultat men startpunkten för utveckling kan skilja sig åt. Uppgifterna i Öppna jämförelser gäller huvudsakligen läsåret 2017/18.  Rapporten presenterar resultat för ett urval av nyckeltal. Tidigare förändringar i statistiken över slutbetyg för årskurs 9 påverkar statistikens jämförbarhet över tid. Jämförelser bör därför göras med försiktighet.

Resultaten i korthet

Behörighet till gymnasiet

Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram är 85,8%. Rikets snitt är 84,1%. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Det finns skillnader mellan pojkars och flickors resultat där flickorna är behöriga till 90,7 % och pojkarna 81,1%.

Att nå kunskapskraven

Andel elever med godkänt betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning har tyvärr sjunkit något. Skurups resultat ligger fortfarande något över rikssnittet med 76,1%. Flickorna har i högre utsträckning än pojkar betyg i alla ämnen.

Meritvärde

Glädjande är att meritvärdet för pojkar på 219,2 ligger inom de 25% av kommuner som presterar bäst under läsåret 2017/2018. Flickornas genomsnittliga meritvärde var 229,9. Det genomsnittliga meritväder är 224,5 jämfört med rikssnittet som är 217,7.

Bra kan alltid bli bättre

Skurups skolor strävar alltid efter att ge elever bästa möjliga utbildning. I det systematiska kvalitetsarbetet använder vi oss av statistik och annan kunskap om verksamheten vi har för att driva en effektiv skolutveckling. Särskilt positivt i år är att vi när hänsyn är taget till faktorer vi vet påverkar resultatet som t.ex. nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå och kön skolor presterar Skurups skolor ca 5% bättre än vad förutsättningarna ger. Vi arbetar vidare för ökade resultat – bra kan alltid bli bättre!

Läs rapporten Öppna jämförelser

 

Sidansvarig: Agneta Fränngård
Sidan uppdaterad 2018-12-06

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?