Covid19 information

Med anledning av ökad smittspridning i samhället och Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer samt Skåne smittskyddsläkares lokala råd, vill vi informera om de anpassningar vi gör på gymnasieskolan.

Vi vill börja med att påminna om att vi inför skolstart gjort flera åtgärder för att hindra smittspridningen. Ni hittar dessa åtgärder i skolans Covid-19 plan.

Vi har anpassat våra undervisningslokaler för att det ska vara möjligt att hålla avstånd. Från och med måndag 2/11 kommer lokalerna att vädras regelbundet vid varje lektionspass. Vi har också sedan tidigare strukturerat mattiderna för att kunna säkerställa avstånd och antal personer som vistas samtidigt i lokalen samt att vuxna ser till att eleverna spritar sina händer innan de tar mat. Personal finns alltid på plats med eleverna i matsalen.

Vi har även sedan terminsstart anpassat schemat för att minska belastningen på lokaltrafiken. Eleverna börjar därför senare fyra dagar i veckan.

Från och med 2/11 kommer all fysiskt aktivitet på idrottslektionerna att ställas in. Eleverna kommer istället att arbeta med teoretiska uppgifter.

Vi har i dagsläget inte någon hög smittspridning på skolan. Alla lärare är uppmanade att vid varje lektionstillfälle säkerställa att eleverna är symtomfria. Eleverna kommer bli påminda om de nya restriktionerna av sina mentorer.

Vi kommer under veckan att fortsätta arbeta med anpassningar för att hindra smittspridningen. Vi uppdaterar hemsidan regelbundet.

Avslutningsvis ber vi er alla att påminna varandra om:

Håll i och håll ut! Det går över.
Håll avstånd både inomhus och utomhus.
Tvätta händerna.
Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara känner dig lite krasslig.

 

Med Vänliga hälsningar 

Skolledningen

 

 

Öppet hus den 21 januari

Är du intresserad av ett yrkesprogram som ger dig möjlighet till jobb direkt efter skolan? Då är du välkommen att besöka oss torsdagen den 21 januari. Kl. 18.00-20.00 bjuder vi in till öppet hus. Under kvällen visar vi upp verksamheten på olika ställen på vår skola. Vi delar upp besöket efter våra program; naturbruksprogrammet, fordon och transport, mekaniker och bygg- och anläggning.

Är du nyfiken på vår skola – och du är symptomfri, tveka inte att besöka oss, men anmäl dig först.

Varmt välkommen!

 

Anmälning till Öppet hus

Med detta webbformulär kan du skicka in en anmälan till Öppet hus. Glöm inte svara på kontrollfrågan (*veckodag). Välkomna.

Mina kontaktuppgifter:
Namn:
Adress:
Postadress:
Tel dagtid:
E-post:
Antal personer som jag tar med mig till Öppet hus (ange en siffra)
Jag vill veta mer och besöka följande program
Vad är det för veckodag idag? (SPAM-kontrollfråga)*

Genom att klicka "skicka" godkänner jag att Skurups kommun samlar in och lagrar mina personuppgifter i samband med ifyllnad av anmäl. Personuppgiftsbehandlingen kommer att ske i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning samt kompletterande nationell lagstiftning och utföras med ditt samtycke som rättslig grund för behandlingen.

 

Program under öppet hus

Naturbruksprogrammet med inriktning - Lantbruk
Välkomnar ner till verkstaden där vi visar maskiner, lokaler och informerar om programmet.  

Inriktning- djur har tidsbestämt program 

18.00 Samling utanför Eken
18.15 Mjölkning
18.45 Rundvandring
19.00 Fårklippning
19.30 Information om programmet

 

Bygg och anläggningsprogrammet kommer att: 

- ha maskiner utanför Hall A för uppvisning
- visa upp Bygghallen
- ha två stillastående minigrävare där besökande får lov att testa spakarna

 

Fordon och transportprogrammet visar upp sitt program i 3 moment:

  • Manövrering med kran
  •  Lasta lastbil med truck
  •  Och prova på simulator både för kram och lastbil

Inriktningen för personbil-mekaniker kommer att finnas på plats i verkstan och visar där upp vad de meckar med.

 

Gymnasiesärskolan har inget öppet hus utan kontaktas för besök. 

 

Information till elever och vårdnadshavare på gällande föräldramöte och utvecklingssamtal

Olika böcker som staplats ovanpå varandra på marken. Grönska och textskylt med Nils holgersson i bakgrunden.

Vi har valt att inte ha något föräldramöte under denna termin utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för större samlingar. Föräldrar till våra elever kommer att erbjudas utvecklingssamtal för deras barn via mentor under dagarna 15 och 16 oktober. Ur ett smittskyddsperspektiv ser vi gärna att utvecklingssamtalen sker digitalt eller via telefon, om detta inte är möjligt kan vi ordna fysisk träff på skolan. Under utvecklingssamtalsdagarna kommer eleverna att få arbeta med hemuppgifter.

Vi vill också passa på att säga att vi är väldigt glada att kunna möta så väl nya som gamla elever i verklighet. Det är härligt att korridorerna återigen fylls av skratt och glädje!  

 

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2020-11-11