Information om hur vi hanterar dina personuppgifter - Myndighetsutövning

Myndighetsutövning Individ- och familjeomsorg

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att bedöma, utreda och besluta om barn och ungas behov av stöd och skydd, verkställa behov av beslutade insatser samt för att bedöma och utreda uppdrag från Tingsrätten vad gäller vårdnad, boende och umgänge.
Skurups kommun samlar även in och lagrar personuppgifter för att ta ställning till om LVM-beslut föreligger och om rätten till bistånd föreligger. gällande vuxenärenden.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.

De personuppgifter som kan behandlas för detta ändamål är: namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, omdömen, ekonomisk information, hälsoinformation och information som omfattas av sekretess/tystnadsplikt.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av Myndighetsutövning i enlighet med Socialtjänstlagen, Föräldrabalken och Lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Personuppgifterna kommer att lagras i vårt verksamhetssystem Treserva, i verksamhetssystemet Journal digital samt i fysiskt närarkiv.  

Personuppgifterna kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, individ- och familjeomsorg.

Gallring av personuppgifter sker 5 år efter avslutat ärende, bortsett från personer födda dag 5, 15, 25 i månaden, som bevaras av forskningsskäl. Personuppgifter gällande alla placeringar bevaras. Personuppgifter som rör Familjerätt bevaras. Gallring i det fysiska närarkivet sker efter 2 år.

Inleds ingen utredning utan förhandsbedömningen läggs ner blir enbart personuppgifter sökbara via digital kronologisk pärm. Inte sökbar på personnummer. Gallring sker 2 år efter avslutad förhandsbedömning.

Skurups kommun hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling-av-personuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se  eller telefon 0411-53 60 00.

 

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2021-10-20