Information om hur vi hanterar dina personuppgifter - Försörjningsstöd

Försörjningsstöd och Öppen verksamhet (Arbetsmarknadsenheten) Individ- och familjeomsorg

Försörjningsstöd

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för att utreda behovet av och rätten till försörjningsstöd utifrån ansökan.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, personnummer, adress samt ekonomisk information.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av Socialtjänstlagen.

Personuppgifterna lagras i verksamhetssystemet Treserva.

Personuppgifter kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, Individ- och familjeomsorg.

Gallring av personuppgifter görs 5 år efter avslutat ärende, bortsett från personer födda dag 5, 15, 25 i månaden, som bevaras av forskningsskäl.

Skurups kommun hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för Individ och Familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling-av-personuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

 

Deltagande i öppen verksamhet (Arbetsmarknadsenheten)

Skurups kommun samlar in och lagrar personuppgifter för planering och uppföljning av aktiviteter, bedömning av arbetsförmåga och ge stöd i strukturer för att nå självförsörjning såväl som stöd i myndighetskontakter.

Den behandling av uppgifterna som sker är insamling, hantering, lagring, överföring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, personnummer, adress, telefonnummer, omdömen, prestationsmätningar, ekonomisk information och information som omfattas av sekretess/tystnadsplikt.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av Speciallagstiftning i enlighet med Socialtjänstlagen.

Personuppgifterna kommer att lagras i vårt verksamhetssystem Treserva och i en fysisk akt.

Personuppgifterna kommer att hanteras av Individ- och omsorgsförvaltningen, individ- och familjeomsorg.

Gallring av personuppgifter sker automatiskt efter 365 dagar gällande daganteckningar. Ärendet gallras efter 5 år efter avslutat ärende, bortsett från personer födda dag 5, 15, 25 i månaden, som bevaras av forskningsskäl. Gallring av personuppgifter i fysisk akt sker när individ slutar i verksamheten.

Skurups kommun hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg som kan kontaktas via kansli@skurup.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling-av-personuppgifter. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

 

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2021-10-14