Alléer

Skurups kommun tillhör de allétätaste områdena med sina närmre 30 alléer längs de statliga vägarna och ett ansenligt antal längs privata och
kommunala vägar.

Träd och vägar har en lång gemensam historia. Anledningarna till att plantera träd har varit många, allt från att ge skugga till den som färdas längs vägen till att visa statustillhörighet.

Under 1900-talet har alléerna minskat i takt med att bilismen har ökat. Insikten om de höga kultur- och naturvärden som är knutna till alléer har dock på senare år lett till skydd och åtgärder för att bevara och återskapa dessa värden.

Sidan uppdaterad 2023-04-05