Förebyggande åtgärder

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har utifrån statistik över de senaste årens bränder tagit fram lättförståelig information som riktar sig till bostadsägare och hyresgäster.

 

Öka eget brandskydd

På vår hemsida "Brandskydd i hemmet" kan privatpersoner själva öka brandskyddet i sina hem i fyra enkla steg. Se mer information under länkar.

Stegen är:

  • Skaffa rätt utrustning
  • Gå skyddsrond
  • Lär dig släcka eld
  • Rätt om utrymning

På sidorna finns goda råd, broschyrer, checklistor och filmer om utrymning samt eldsläckning. Sidorna kommer kontinuerligt att fyllas på med fler filmer och mer information.

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2021-08-12