Sveriges kommuner och Landsting presenterar en kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett stort globalt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors och barns hälsa, välbefinnande och liv.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar bl.a. för ökad hälsa, trygghet och säkerhet för kvinnor och män och för att ge sina medlemmar stöd i arbetet att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna.

Kvinnofridsfrågor är aktuella och finns högt på agendan hos kommuner och landsting. Det visar en ny kartläggning som presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting.

Rapporten "Utveckling pågår. En kartläggning av kvinnofridsarbetet i kommuner, landsting och regioner" i sin helhet kan också beställas i tryckt form via order@sklkommentus.se till ett pris av 150 kr.

Målsättningen med den nya kartläggningen är att ge en övergripande bild av arbetet med kvinnofrid men också att inspirera och visa på utvecklingsmöjligheter.

Områden som belyses är bland annat vilka sorters kommunal eller landstingskommunal verksamhet som bedrivs, vilka stöd- och skyddsinsatser som erbjuds, hur samverkan ser ut, framgångsfaktorer för kvinnofridsarbetet och vilka framtida behov som medlemmarna har.

För frågor om rapporten, vänd dig till Jenny Norén, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): jenny.noren@skl.se telefon 08-452 76 87.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02