Kontakta oss på Skurups kommun

Kontakta din politiker

Har du frågor eller synpunkter och vill träffa ansvarig politiker i kommunen? Välkommen att höra av dig. Om du föredrar att besöka politikern personligen är det säkrast att först ringa och boka tid.
Kontakta din politiker

Arbete och näringsliv
Enhetschef näringsliv: 0411-53 64 37
Förvaltningschef arbetsmarknad och integration 0411-53 62 16
Integrationsstrateg: 0411-53 64 38
Näringslivsstrateg: 0411-53 64 16
E-post: naringsliv@skurup.se

Barnomsorg
Anmälan till barn- och skolbarnsomsorg, även ändringar: 0411-53 60 39
Förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 70
Biträdande förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 60 55
Fax: 0411-53 62 29
E-post: barnomsorg@skurup.se

Bibliotek
Information/lånedisk: 0411-53 60 71
Bibliotekschef: 0411-53 60 79
E-post:biblioteket@skurup.se
Bibliotekets adresser och öppettider i Skurup, Abbekås, Rydsgård och Skivarp

Biorama, biograf
Tel: 0411-53 60 74

Bo och bygga
Byggnadsinspektör: 0411-53 61 25
Bygglovshandläggare: 0411-53 32 62
Bygglovshandläggare: 0411-53 60 69
Kart- och GIS-ingenjör: 0411-53 61 21, 0411-53 60 29
Planarkitekt: 0411-53 60 47
Fax: 0411-53 61 17
 

Elverk, Mårtensgatan 3 Skurup
Expedition: 53 61 02, 51 60 03
Fax: 0411-53 61 09
Elverkschef: 0705-91 38 87, 0411-53 61 04

Energi- och klimatrådgivning
Tel: 0411-53 64 18
E-post: sara.ostberg@skurup.se

Familj, barn och ungdom, individ- och familjeomsorg
Tel: 0411-53 60 00
E-post: individochfamiljeomsorg@skurup.se
Besök: Fiskaregatan 5, Skurup Se karta
Verksamhetschef: 0411-53 62 02

Fritid och kultur
Hallbokningar, föreningsbidrag: 0411-53 60 06
Fax: 0411-53 60 90
Utvecklingsledare kultur: 0411-53 64 11, mobil: 0738-56 00 63

FuSS enheten
Enheten för funktionsnedsättning och service
Besök: Västergatan 44, Skurup
Tel:0411-53 61 42
E-post: lss@skurup.se
Verksamhetschef: 0411-53 64 60

Färdtjänst, beställs genom Skånetrafiken
Beställa färdtjänstresa: 0771-77 33 00
Frågor om ansökan och färdtjänst: 0771-77 50 50
E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se

Förskolor
Ankarets förskola, Abbekås: 0738-56 07 42
Asklidens förskola, Skurup: 0411-53 62 56
Blåklintens förskola, Skivarp: 0738-56 07 41
Bruksgårdens förskola, Rydsgård: 0738-56 07 05
Elisefreds förskola, Skurup: 0738-56 07 20
Fasanens förskola, Skurup: 0411-53 63 00
Saritslövs förskola, Skurup: 0411-53 62 87
Vångens förskola, Skurup: 0738-56 07 86
Östergårds förskola, Skurup: 0411-53 62 61 

Gator, grönområden, vatten, avlopp, renhållning, teknisk service
Tegelgatan 21, Skurup
Driftschef:0738-56 01 61, 0411-53 61 10
Parkchef, park och grönyteteknik: 0411-53 61 47
Servicechef, teknisk service och förråd:0411-53 61 27
Fax: 0411-53 61 14

Integration
Förvaltningschef arbetsmarknad och integration: 0411-53 62 16
Integrationsstrateg: 0411-53 64 38
E-post: kansli@skurup.se
 

Kommunikation, information
Enhetschef information och kommunikation: 0411-53 64 00, 0703-17 27 04
Kommunikationsstrateg: 0411-53 60 57
E-post: info@skurup.se

Kommunledning 

Kommunstyrelsens ordförande: 0411-53 60 02
Kommundirektör: 0411-53 61 22
Ekonomichef: 0411-53 60 14
Jurist: 0411-53 60 19
Personalchef: 0411-53 60 20
Kansli: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 60 65
E-post: kansli@skurup.se
 
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Alm (S), 0411-53 60 02, magnus.alm@skurup.se

1:e vice ordförande
Johan Bolinder (M), 0705-38 50 75, johan.bolinder@skurup.se
2:e vice ordförande
Lars Nyström (SD), 0738-56 00 05, lars.nystrom@skurup.se

Komvux - Vuxenutbildningen
Rektor: 0411-53 63 10
Expedition, frånvaroanmälan: 0411-53 61 30
Studie- och utvecklingsledare: 0411-53 63 42

Kulturskolan
Expedition: 0411-53 62 95
Rektor: 0706-65 67 50, 0411-53 63 17

Lokalvård
Samordnare: 0738-56 01 02

Mat och måltider, kost och service
Verksamhetschef: 0411-53 63 57
Fax: 0411- 53 62 29
E-post: anna-lena.svensson@skurup.se

Bruksgårdens kök: 0411-53 81 28
Fax: 0411-53 81 29

Restaurang Rutger, bitr. kostchef/expedition: 0411-53 63 51

Medborgarkontor - Information Skurup
Enhetschef information och kommunikation: 0411-53 64 00
Kommun och samhällsinformation
Tel: 0411-53 60 58, 0411-53 60 48
Fax: 0411-53 60 90
E-post: turist@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet. Se karta

Miljö och folkhälsa
Växel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17
E-post: kansli@skurup.se
Bygg- och miljöchef, miljöskydd: 0411-53 61 28
Enskilda avlopp: 0411-53 60 32
Lantbruk, förorenad mark 0411-53 64 35
Livsmedel: 0411-53 60 46
Hållbar utveckling, folkhälsa: 0411-53 60 33
Fairtrade City: 0411- 53 64 18
Naturvård, miljömål: 0411-53 64 18

Nils Holgerssongymnasiet
Expedition: 0411-53 64 12
Rektor: 0411-53 63 10

Politiker sida med kontaktuppgifter till ledande politiker

Pomona, rehabilitering och boendestöd vid psykiskt funktionshinder
Tel: 0411-53 62 14
Besök: Kyrkogatan 31, Skurup Se karta

Projektering/planering
Planeringsingenjör 0411-53 61 23
Fax: 0411-53 61 17

Skolor
Alléskolan, Skurup: 0411-53 62 95
FAM - fotbollsakademin, Skurup: 0411-53 63 11
Hallenborgskolan, Rydsgård: 0411-53 81 63
Mackleanskolan, Skurup: 0411-53 63 11
Mariaskolan, Skurup: 0411-53 63 12
Mölleskolan, Skivarp: 0411-53 82 02
Rutgerskolan, Skurup: 0411-53 63 12
Slimmingeby skola, Slimminge: 0411-53 61 78
Östergårdsskolan, Skurup: 0411-53 61 78
Nils Holgerssongymnasiet, Skurup: 0411-53 61 30, 0411-53 64 12

Skolskjuts
Tel: 0738-56 09 41
Fax: 0411-53 60 65
E-post: skolskjuts@skurup.se

Synpunkter - när du vill lämna synpunkter och klagomål (även anonymt)

Turistbyrå, Information Skurup
Tel: 0411-53 60 58
Fax: 0411-53 60 90
E-post: turist@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet. Se karta
Enhetschef: 0411-53 64 00

Upphandlare
Tel: 0411-53 60 31

Vattenverk, Lilla Nygatan 4, Skurup
Driftsledare: 0411-53 61 11
Fax: 0411-53 61 12

Vård och omsorg för äldre

Biståndshandläggare
Telefontid vardagar 08.30 - 09.30 Övrig tid telefonsvarare.
Vårdplaneringar: 0411-53 63 80
Verksamhetschef: 0411-53 61 44

Kommunrehab
Arbetsterapeut 0411-53 61 58, telefontid 8.00-9.00
Sjukgymnast 0411-53 61 58
Verksamhetschef: 0738-56 06 53

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0411-53 61 39
E-post: anna-lena.fallman@skurup.se

Sjuksköterskor
Telefontid helgfri måndag - fredag: kl 8.00 - 9.00
Tel: 0411-53 61 62
Hemsjukvårdschef: 0703-17 27 95
E-post: birgitta.hansson@skurup.se
Bitr hemsjukvårdschef: 0738-56 06 53
E-post: ann-charlotte.tornblom@skurup.se
B
esök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, Skurup

Bruksgården, äldreboende
Expedition 0411-53 81 05
Fax: 0411-53 81 09
Verksamhetschef 0411-53 81 04, 0703-14 09 71
E-post: stefan.jonsson@skurup.se
Besök och leveranser: Bruksgården, Prostens väg 1, Rydsgård Se karta
Post: Skurups kommun, Bruksgården, 274 80 Skurup

Lillgården, äldreboende
Expedition: 0411-53 60 41
Fax: 0411-53 61 59
Verksamhetschef: 0411-53 61 50, 0705-47 37 17
E-post: lena.holmberg@skurup.se
Besök: Lillgården, Lillgatan 1, Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Flintebro, äldreboende
Expedition: 0411-53 64 19
Fax: 0411-53 61 89
Verksamhetschef: 0411-53 62 06, 0703-20 01 90
E-post: helene.ljunggren@skurup.se
Besök: Flintebro, Flintebrogatan 2, Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Flintebro, 274 80 Skurup

Hemtjänst

Område Norr
Enhetschef: 0411-53 64 25
E post asa.holmmartensson@skurup.se

Område Söder
Enhetschef: 0411-53 64 26
E post farideh.hematiehle@skurup.se

Område Rydsgård/Skivarp
Enhetschef: 0411-53 81 03
E post: anne.blixt@skurup.se

Hemtjänstadministratör: 0411-53 64 27
E post eva.h.persson@skurup.se

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2018-12-03

Kontakt

Kontaktperson:

Alfa-nummer: 0771-SKURUP (0771-75 87 87)
Fax: 0411-53 60 65

Öppettider

Mån-fre 8-16.30
Dag före vissa helgdagar 8-12

Besöksadress

Kommunhuset
Stora Torggatan 4, Skurup
Se karta

Postadress

Skurups kommun
"enhet"
274 80 Skurup

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?