Kontakta oss på Skurups kommun

Välkommen till Skurups kommuns växel telefon 0411-53 60 00 en kontaktväg in - kommuninformatörerna hjälper dig och lotsar dig rätt.

 

Välkommen att kontakta Skurups kommun

Har du frågor eller synpunkter och vill träffa ansvarig politiker i kommunen? Välkommen att höra av dig. Om du föredrar att besöka politikern personligen är det säkrast att först ringa och boka tid.

Klicka här för att komma till kontaktsidan för att prata med din politiker
 

Barnomsorg

Anmälan till barn- och skolbarnsomsorg, även ändringar: 0411-53 60 39
Förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 70
Biträdande förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 04
Fax: 0411-53 62 29
E-post: barnomsorg@skola.se

Bibliotek

Information/lånedisk: 0411-53 60 71
Bibliotekschef: 0411-53 60 79
E-post: biblioteket@skurup.se

Bibliotekens adresser och öppettider (Skurup, Abbekås, Rydsgård och Skivarp).


Bo och bygga

Byggnadsinspektör: 0411-53 61 25, 0411-53 60 69
Bygglovshandläggare: 0411-53 62 32
Exploateringsingenjör: 0411-53 61 24
GIS-ingenjör: 0411-53 61 27
Planarkitekt: 0411-53 60 23, 0411-53 62 86


Skurups Elverk AB

Mårtensgatan 3 Skurup
Kundtjänst: 0411-53 61 03
Kundtjänst fiber: 0411-53 64 41
VD: 0411-53 61 04
Projekttekniker fiber: 0411-53 64 40

Energi- och klimatrådgivning

Tel: 0411-53 60 33
E-post: lena.johansson@skurup.se

Familj, barn och ungdom, individ- och familjeomsorg

Tel: 0411-53 60 00
E-post: individochfamiljeomsorg@skurup.se
Besök: Fiskaregatan 5, Skurup
Verksamhetschef: 0411-53 62 02
Fax: 0411-53 62 08

Fritid och kultur

Hallbokningar, föreningsbidrag: 0411-53 60 06
e-post: kulturfritid@skurup.se
 

LSS verksamheten

Besök: Mariagatan 1, Skurup
E-post: lss@skurup.se
Verksamhetschef: 0411-53 64 60
 

Färdtjänst 

Beställs genom Skånetrafiken
Beställa färdtjänstresa: 0771-77 33 00
Frågor om ansökan och färdtjänst: 0771-77 50 50
E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se

Förskolor

Ankarets förskola, Abbekås: 0738-56 07 42
Asklidens förskola, Skurup: 0411-53 62 56
Blåklintens förskola, Skivarp: 0738-56 07 41
Bruksgårdens förskola, Rydsgård: 0411-53 81 44
Elisefreds förskola, Skurup: 0411-53 63 66
Fasanens förskola, Skurup: 0411-53 63 00
Saritslövs förskola, Skurup: 0411-53 62 87
Vångens förskola, Skurup: 0738-56 07 86
Östergårds förskola, Skurup: 0411-53 62 61 

Gator, grönområde, rekreationsområde och gatubelysning

Tegelgatan 21, Skurup
Kommunteknik 0411-536133 eller 073-844 21 07
 

Kommunikation

Kommunikationschef: 0411-53 64 00, 0703-17 27 04
Kommunikationsstrateg: 0411-53 60 57
Digital kommunikatör: 0411-53 62 28
E-post: info@skurup.se
 

Kommunledning

Kommunstyrelsens ordförande: 0411-53 60 02
Kommundirektör: 0411-53 61 22
Ekonomichef: 0411-53 60 14
Kanslichef: 0411-53 60 19
Personalchef: 0411-53 60 20
E-post: kansli@skurup.se
 

Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande: Johan Bolinder (M), johan.bolinder@skurup.se
1:e vice ordförande: Nicklas Olsson (M), nicklas.olsson@skurup.se
2:e vice ordförande: Lars Nyström (SD), lars.nystrom@skurup.se
 

Komvux - Vuxenutbildningen

Rektor: 0411-53 63 10
Expedition, frånvaroanmälan: 0411-53 64 12
Studie- och utvecklingsledare: 0411-53 63 42
 

Kulturskolan

Expedition: 0411-53 62 95
Rektor: 0706-65 67 50, 0411-53 63 17

Lokalvård 

Samordnare: 0738-56 01 02

Mat och måltider, kost och service

Verksamhetschef: 0411-53 63 57
E-post: anna-lena.svensson@skurup.se

Måltidsutvecklare: 0411-53 63 50
E-post: maltid@skurup.se

Näringsliv

Enhetschef näringsliv: 0411-53 61 24
E-post: naringsliv@skurup.se

Växel- Information Skurup

Kommun- och samhällsinformation
Tel: 0411-53 60 00
E-post: kontakt@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet. 

Miljö och folkhälsa

Växel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17
E-post: kansli@skurup.se
Bygg- och miljöchef, miljöskydd: 0411-53 61 28
Enskilda avlopp: 0411-53 64 35
Lantbruk, förorenad mark 0411-53 60 34
Livsmedel: 0411-53 60 74
Hållbar utveckling, folkhälsa: 0411-53 60 33
Naturvård, miljömål: 0411-53 64 18

Nils Holgerssongymnasiet

Expedition: 0411-53 64 12
Rektor: 0411-53 63 10

Kontakta politiker 

Politikersida med kontaktuppgifter till ledande politiker

Pomona

Rehabilitering och boendestöd vid psykiskt funktionsnedsättning

Tel Pomona: 0411-53 62 14
Besök Pomona: Kyrkogatan 31, Skurup 
Tel boendestöd: 0411-536158
Besök boendestöd: Fiskaregatan 5, Skurup 

Projektering/exploatering

Exploateringsingenjör 0411-53 61 24

Skolor

Alléskolan, Skurup: 0411-53 62 95
FAM. MFF-akademin, Skurup: 0411-53 63 11
Hallenborgskolan, Rydsgård: 0411-53 82 02
Mariaskolan, Skurup: 0411-53 63 12
Mölleskolan, Skivarp: 0411-53 82 02
Prästamosseskolan, Skurup: 0411-53 63 11
Slimmingeby skola, Slimminge: 0411-53 62 95
Östergårdsskolan, Skurup: 0411-53 61 78
Nils Holgerssongymnasiet, Skurup: 0411-53 64 12
 

Skolskjuts

Tel: 0411-53 62 71
E-post: skolskjuts@skurup.se

Synpunkter

När du vill lämna synpunkter och klagomål (även anonymt)

Upphandlare

Tel: 0411-53 60 31


Vatten och avlopp, VA

Driftsledare: 0411-53 64 91

Vård och omsorg för äldre

Biståndshandläggare

Telefontid vardagar 08.30 - 09.30 Övrig tid telefonsvarare.
Vårdplaneringar: 0411-53 61 71
Verksamhetschef: 0411-53 61 44
 

Kommunrehab

Arbetsterapeut 0411-53 61 58, telefontid 8.00-9.00
Sjukgymnast 0411-53 61 58
Verksamhetschef: 0411-53 63 80
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Tel: 0411-53 61 39
E-post: elisabeth.persson@skurup.se

Sjuksköterskor

Telefontid helgfri måndag - fredag: kl 8.00 - 9.00
Tel: 0411-53 61 62
Hemsjukvårdschef: 0411-53 63 80
E-post: birgitta.hansson@skurup.se
Bitr hemsjukvårdschef: 0411-53 63 87
E-post: ann-charlotte.tornblom@skurup.se
Besök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, Skurup

Bruksgården, äldreboende 

Expedition 0411-53 81 05
Fax: 0411-53 81 09
Verksamhetschef 0411-53 81 04, 0703-14 09 71
E-post: maria.cortenbach@skurup.se
Besök och leveranser: Bruksgården, Prostens väg 1, Rydsgård
Post: Skurups kommun, Bruksgården, 274 80 Skurup

Lillgården, äldreboende

Expedition: 0411-53 60 41
Fax: 0411-53 61 59
Verksamhetschef: 0411-53 61 50
E-post: lena.holmberg@skurup.se
Besök: Lillgården, Lillgatan 1, Skurup 
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Flintebro, äldreboende

Expedition: 0411-53 64 19
Fax: 0411-53 61 89
Verksamhetschef: 0411-53 62 06   
E-post: helene.ljunggren@skurup.se
Besök: Flintebro, Flintebrogatan 2, Skurup 
Post: Skurups kommun, Flintebro, 274 80 Skurup

Hemtjänst

Område Norr

Enhetschef: 0411-53 64 25
E post asa.holmmartensson@skurup.se

Område Söder

Enhetschef: 0411-53 64 26
E post jessica.rosdahl@skurup.se

Område Rydsgård/Skivarp

Enhetschef: 0411-53 81 03
E post: anne.blixt@skurup.se

Hemtjänstadministratör: 0411-53 64 27

E post eva.persson@skurup.se

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2021-10-20