Kontakta oss på Skurups kommun

Kontakta din politiker

Har du frågor eller synpunkter och vill träffa ansvarig politiker i kommunen? Välkommen att höra av dig. Om du föredrar att besöka politikern personligen är det säkrast att först ringa och boka tid.
Kontakta din politiker

Arbete och näringsliv
Enhetschef näringsliv: 0411-53 64 37
Förvaltningschef arbetsmarknad och integration 0411-53 62 16
Integrationsstrateg: 0411-53 64 38
Näringslivsstrateg: 0411-53 64 16
E-post: naringsliv@skurup.se

Barnomsorg
Anmälan till barn- och skolbarnsomsorg, även ändringar: 0411-53 60 39
Förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 70
Biträdande förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 04
Fax: 0411-53 62 29
E-post: barnomsorg@skurup.se

Bibliotek
Information/lånedisk: 0411-53 60 71
Bibliotekschef: 0411-53 60 79
E-post:biblioteket@skurup.se
Bibliotekets adresser och öppettider i Skurup, Abbekås, Rydsgård och Skivarp

Biorama, biograf, biljettbokning
Tel: 0411-53 60 74

Bo och bygga
Byggnadsinspektör: 0411-53 61 25, 0411-53 60 69
Bygglovshandläggare: 0411-53 62 32
Exploateringsingenjör: 0411-53 61 24
GIS-ingenjör: 0411-53 61 27
Planarkitekt: 0411-53 60 73, 0411-53 62 86
Fax: 0411-53 61 17

Skurups Elverk AB, Mårtensgatan 3 Skurup
Kundtjänst: 0411-53 61 03
Kundtjänst fiber: 0411-53 64 41
VD: 0411-53 61 04
Projekttekniker fiber: 0411-53 64 40

Energi- och klimatrådgivning
Tel: 0411-53 64 18
E-post: sara.ostberg@skurup.se

Familj, barn och ungdom, individ- och familjeomsorg
Tel: 0411-53 60 00
E-post: individochfamiljeomsorg@skurup.se
Besök: Fiskaregatan 5, Skurup Se karta
Verksamhetschef: 0411-53 62 02

Fritid och kultur
Hallbokningar, föreningsbidrag: 0411-53 60 06
Kultursamordnare: 0411-53 63 84
e-post: kulturfritid@skurup.se

FuSS enheten
Enheten för funktionsnedsättning och service
Besök: Västergatan 44, Skurup
Tel:0411-53 61 42
E-post: lss@skurup.se
Verksamhetschef: 0411-53 64 60

Färdtjänst, beställs genom Skånetrafiken
Beställa färdtjänstresa: 0771-77 33 00
Frågor om ansökan och färdtjänst: 0771-77 50 50
E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se

Förskolor
Ankarets förskola, Abbekås: 0738-56 07 42
Asklidens förskola, Skurup: 0411-53 62 56
Blåklintens förskola, Skivarp: 0738-56 07 41
Bruksgårdens förskola, Rydsgård: 0411-53 81 44
Elisefreds förskola, Skurup: 0411-53 63 66
Fasanens förskola, Skurup: 0411-53 63 00
Saritslövs förskola, Skurup: 0411-53 62 87
Vångens förskola, Skurup: 0738-56 07 86
Östergårds förskola, Skurup: 0411-53 62 61 

Gator, grönområden, vatten, avlopp, renhållning, teknisk service
Tegelgatan 21, Skurup
Driftschef:0738-56 01 61, 0411-53 64 37
Parkchef, park och grönyteteknik: 0411-53 61 47
Fax: 0411-53 61 14

Integration
Förvaltningschef arbetsmarknad och integration: 0411-53 62 16
Integrationsstrateg: 0411-53 64 38
E-post: kansli@skurup.se
 

Kommunikation, information
Kommunikationschef: 0411-53 64 00, 0703-17 27 04
Kommunikationsstrateg: 0411-53 60 57
Digital kommunikatör: 0411-53 62 28
E-post: info@skurup.se

Kommunledning 

Kommunstyrelsens ordförande: 0411-53 60 02
Kommundirektör: 0411-53 61 22
Ekonomichef: 0411-53 60 14
Jurist: 0411-53 60 19
Personalchef: 0411-53 60 20
Kansli: 0411-53 60 03
Fax: 0411-53 60 65
E-post: kansli@skurup.se
 
Kommunstyrelsens ordförande
Ordförande: Johan Bolinder (M), johan.bolinder@skurup.se
1:e vice ordförande: Nicklas Olsson (M), nicklas.olsson@skurup.se
2:e vice ordförande: Lars Nyström (SD), lars.nystrom@skurup.se
 
Komvux - Vuxenutbildningen
Rektor: 0411-53 63 10
Expedition, frånvaroanmälan: 0411-53 64 12
Studie- och utvecklingsledare: 0411-53 63 42
 
Kulturskolan
Expedition: 0411-53 62 95
Rektor: 0706-65 67 50, 0411-53 63 17

Lokalvård
Samordnare: 0738-56 01 02

Mat och måltider, kost och service
Verksamhetschef: 0411-53 63 57
Fax: 0411- 53 62 29
E-post: anna-lena.svensson@skurup.se

Bruksgårdens kök: 0411-53 81 28
Fax: 0411-53 81 29

Restaurang Rutger, bitr. kostchef/expedition: 0411-53 63 51

Medborgarservice - Information Skurup
Kommunikationschef: 0411-53 64 00
Kommun och samhällsinformation
Tel: 0411-53 60 58, 0411-53 60 48
E-post: kontakt@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet. Se karta

Miljö och folkhälsa
Växel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17
E-post: kansli@skurup.se
Bygg- och miljöchef, miljöskydd: 0411-53 61 28
Enskilda avlopp: 0411-53 60 32
Lantbruk, förorenad mark 0411-53 64 35
Livsmedel: 0411-53 60 46
Hållbar utveckling, folkhälsa: 0411-53 60 33
Naturvård, miljömål: 0411-53 64 18

Nils Holgerssongymnasiet
Expedition: 0411-53 64 12
Rektor: 0411-53 63 10

Politiker sida med kontaktuppgifter till ledande politiker

Pomona, rehabilitering och boendestöd vid psykiskt funktionshinder
Tel: 0411-53 62 14
Besök: Kyrkogatan 31, Skurup Se karta

Projektering/exploatering
Exploateringsingenjör 0411-53 61 24

Skolor
Alléskolan, Skurup: 0411-53 62 95
FAM. MFF-akademin, Skurup: 0411-53 63 11
Hallenborgskolan, Rydsgård: 0411-53 82 02
Mariaskolan, Skurup: 0411-53 63 12
Mölleskolan, Skivarp: 0411-53 82 02
Prästamosseskolan, Skurup: 0411-53 63 11
Slimmingeby skola, Slimminge: 0411-53 62 95
Östergårdsskolan, Skurup: 0411-53 61 78
Nils Holgerssongymnasiet, Skurup: 0411-53 64 12

Skolskjuts
Tel: 0738-56 09 41
Fax: 0411-53 60 65
E-post: skolskjuts@skurup.se

Synpunkter - när du vill lämna synpunkter och klagomål (även anonymt)

Upphandlare
Tel: 0411-53 60 31

Vattenverk, Lilla Nygatan 4, Skurup
Driftsledare: 0411-53 61 11
Fax: 0411-53 61 12

Vård och omsorg för äldre

Biståndshandläggare
Telefontid vardagar 08.30 - 09.30 Övrig tid telefonsvarare.
Vårdplaneringar: 0411-53 63 80
Verksamhetschef: 0411-53 61 44

Kommunrehab
Arbetsterapeut 0411-53 61 58, telefontid 8.00-9.00
Sjukgymnast 0411-53 61 58
Verksamhetschef: 0738-56 06 53

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0411-53 61 39
E-post: anna-lena.fallman@skurup.se

Sjuksköterskor
Telefontid helgfri måndag - fredag: kl 8.00 - 9.00
Tel: 0411-53 61 62
Hemsjukvårdschef: 0703-17 27 95
E-post: birgitta.hansson@skurup.se
Bitr hemsjukvårdschef: 0738-56 06 53
E-post: ann-charlotte.tornblom@skurup.se
B
esök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, Skurup

Bruksgården, äldreboende
Expedition 0411-53 81 05
Fax: 0411-53 81 09
Verksamhetschef 0411-53 81 04, 0703-14 09 71
E-post: marie.vansten@skurup.se
Besök och leveranser: Bruksgården, Prostens väg 1, Rydsgård Se karta
Post: Skurups kommun, Bruksgården, 274 80 Skurup

Lillgården, äldreboende
Expedition: 0411-53 60 41
Fax: 0411-53 61 59
Verksamhetschef: 0411-53 61 50, 0705-47 37 17
E-post: lena.holmberg@skurup.se
Besök: Lillgården, Lillgatan 1, Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Flintebro, äldreboende
Expedition: 0411-53 64 19
Fax: 0411-53 61 89
Verksamhetschef: 0411-53 62 06, 0703-20 01 90
E-post: helene.ljunggren@skurup.se
Besök: Flintebro, Flintebrogatan 2, Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Flintebro, 274 80 Skurup

Hemtjänst

Område Norr
Enhetschef: 0411-53 64 25
E post asa.holmmartensson@skurup.se

Område Söder
Enhetschef: 0411-53 64 26
E post farideh.hematiehle@skurup.se

Område Rydsgård/Skivarp
Enhetschef: 0411-53 81 03
E post: anne.blixt@skurup.se

Hemtjänstadministratör: 0411-53 64 27
E post eva.persson@skurup.se

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2019-10-18

Kontakt

Kontaktperson:

Alfa-nummer: 0771-SKURUP (0771-75 87 87)
Fax: 0411-53 60 65

Öppettider

Mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Dag före vissa helgdagar 8-12

Besöksadress

Kommunhuset
Stora Torggatan 4, Skurup
Se karta

Postadress

Skurups kommun
"enhet"
274 80 Skurup

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?