Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan omfattar hela kommunen och ska redovisa kommunens vilja för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den fysiska miljön ska utvecklas och bevaras. Den nu gällande översiktsplanen för Skurups kommun antogs av kommunfullmäktige oktober 2009. 

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Skurups kommun som ska sträcka sig till år 2035. Här kan du följa hur det går med den nya översiktsplanen https://www.skurup.se/kommande-plan

 

Översiktsplanen går att ladda ner genom länken nedan.

Översiktsplan för Skurups kommun 2009

Översiktsplanen i sin helhet
Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2020-09-23