En möjlighet och utmaning att förbättra och utveckla våra verksamheter

Dina synpunkter och erfarenheter, både positiva som negativa, är viktiga för oss då det är ett betyg på om vi har en bra service i kommunen eller inte. Vi tar alla synpunkter och klagomål från våra kommuninvånare på allvar. Med klagomål menar vi ett klart uttryckt missnöje med vår service och våra tjänster.

Vi vill lösa problemen där de uppstår

Vi har som mål att, i dialog med dig som brukar tjänsten, försöka lösa problemet i den verksamhet där det uppstår. Oftast går det att lösa problemet, om det är av enkel art eller ett missförstånd, genast. Vi kan förklara vad det är som blivit fel eller varför ett visst beslut har fattats.

Synpunkterna och klagomålen ska fångas upp så nära dig som brukar tjänsten som möjligt. Men det går också att vända sig till någon annan än den närmast berörda personalen eller verksamhetschefen. Denna möjlighet är till för dig som är rädd att bli lidande om du framför ett klagomål. Du kontaktar då kommunkansliet på 0411-53 60 03 som slussar dig vidare.

Vi hanterar dina synpunkter/klagomål omgående

Vi hanterar synpunkter och klagomål fortast möjligt. Om ärendet är mer omfattande ska du hållas underrättad om handläggningens gång.

Vi har tydliga rutiner

Du kan framföra dina synpunkter eller klagomål personligen, per telefon eller skriftligen. För skriftliga synpunkter/klagomål finns Synpunktsbladet.
Blanketten finns också i Information Skurup, på alla avdelningar i kommunhuset och på biblioteket. Om du vill kan du vara anonym, men nackdelen är att vi då inte kan ta kontakt med dig och berätta hur vi följer upp dina synpunkter/klagomål. Alla som arbetar i kommunens verksamheter ska känna till rutinerna kring synpunkts- och klagomålshanteringen.

Vi åtgärdar, förbättrar och följer upp

Vi ser synpunkts- och klagomålshanteringen som ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete. Dels ger det viktig information för den specifika verksamheten som får en möjlighet att förbättra sitt arbete. Dels ger en samlad kunskap om alla synpunkter och klagomål viktig information till kommunledningen som kan ge upphov till nya arbetssätt eller förbättrad organisation. Detta gäller även frågor gällande hemsidans tillgänglighet.

Synpunkts- och klagomålshanteringen är också ett viktigt instrument för de förtroendevalda att följa upp verksamheten.

Tyck till om Skurups kommun! Vi bryr oss och vill veta vad du tycker!

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02