Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som har intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. Grundsärskolan har årskurserna 1–9.

I grundsärskolan läser eleverna ämnen respektive ämnesområden eller en kombination av ämnen och ämnesområden.

Många elever går i en samlad grundsärskoleklass men en del elever är integrerade i en grundskoleklass. Att vara integrerad innebär att eleven får undervisningen i en grundskoleklass men undervisas och bedöms utifrån grundsärskolans kursplaner.

Innan en elev kan börja i grundsärskolan måste hemkommunen göra en utredning för att kunna bedöma om eleven tillhör grundsärskolans målgrupp.

En utredning består av fyra olika bedömningar:

  • psykologisk bedömning
  • pedagogisk bedömning
  • social bedömning
  • medicinsk bedömning.

Elever som är bor i Skurups kommun erbjuds plats på grundsärskolan i Ystad utifrån samverkansavtal.

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-07-26