Kurslitteratur VO 205

Block 1:

Bengtsson, M., Lundström, U. (2015). Medicin 1. (1. Uppl.) Malmö: Gleerups Utbildning AB. ISBN 978-91-40-68991-7 (1:a upplagan)

Imborn, M., Åsbrink, B. Hjelm, K., (2017). Vård- och omsorgsarbete 1. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. ISBN 978-91-523-30807 (2:a upplagan)

Imborn, M., Åsbrink, B. (2016). Vård- och omsorgsarbete 2. Stockholm: Sanoma Utbildning ISBN 978-91-523-5435-3 (2:a upplagan)

Block 2:

Niemi, S. (2013). Psykiatri 1. Malmö: Gleerups Utbildning AB. ISBN 978-91-40-68161-4 (1:a upplagan)

Svensson Höstfält, S. (2016). Specialpedagogik 1. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. ISBN 978-91-523-3197-2 (2:a upplagan)

Cronlund, K. (2017). Människligt Psykologi 1 och 2b. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. ISBN: 978-91-523-4446-0 (1:a upplagan)

Bergman, M., (2013). Etik och människans livsvillkor. Malmö: Gleerups Utbildning AB. ISBN 978-91-40-68214-7

Phillips, T. (2016). Hälsopedagogik. Malmö: Gleerups Utbildning AB. ISBN 978-91-40-694225 (2:a upplagan)

Block 3:

Lindqvist, E-L., (2016). Äldres hälsa och livskvalitet. Malmö: Gleerups Utbildning AB. ISBN 978-91-40-69404-1

Bengtsson, M., Lundström, U., (2019). Palliativ vård. Malmö: Gleerups Utbildning AB. ISBN 978-91-40-68987-0

Skog, M., (2012). Vård och omsorg vid demenssjukdomar. Stockholm: Sanoma Utbildning AB. ISBN 978-91-523-1966-6

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2020-12-10