Nationella minoriteter

Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

De fem minoriteternas flaggor eller symboler

 

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Sedan år 2010 har vi en minoritetslag i Sverige, Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna lag reviderades och de nationella minoriteternas rättigheter stärktes med början 2019. Här kan du läsa vad som står i Minoritetslagen.

Mer information på bland annat minoritetsspråken hittar du i de dokument som finns uppladdade under rubriken Länkar   

Skurups kommun har antagit mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete rörande de fem nationella minoriteterna i Sverige. Dessa mål och riktlinjer finns att läsa under rubriken Länkar.

 

Sverigefinska flaggan ritad av Andreas Ali Jonasson.
Sjuarmad ljusstake, menora, fotad i synagogan i Stockholm. (judisk symbolbild) Foto: Johan Jeppsson

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02