Information till elever och vårdnadshavare

Digitala system i Skurups kommuns skolor

I våra skolor använder vi digitala verktyg och till dessa en del tjänster som används i skolarbetet. Tjänsterna kopplas på när behovet uppstår och kan därför komma att aktiveras under olika tidpunkter i barnets/elevens utbildning.

Tjänsterna är ofta så kallade molntjänster och kan därför, via inloggning, nås både på skolan och i hemmet samt från olika enheter såsom dator eller smarttelefon (ibland via kostnadsfri app). Materialet i molntjänsterna lagras ibland hos respektive leverantör och Skurups kommun har då ett avtal med denne så att personuppgifterna hanteras korrekt. Det är också användaren själv som styr över vem som får tillgång till material denne har producerat.

De två största tjänsterna är bedömningssystemet IST-lärande/Dexter och lärplattformen GAFE. 

IST-lärande 

Elever och föräldrar får via sina inloggningar tillgång till planeringar, bedömningar mm. Vi kallar detta för ett administrativt system men vi har det också för myndighetsutövning då det används för att rapportera in betyg och närvaro. (Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är “myndighetsutövning”) 

I systemet hanteras en hel del personuppgifter eftersom det är nödvändigt. För-, efternamn, personnummer, adress, telefonnummer. 

Inloggning sker via e-tjänster för vårdnadshavare och elevinlogg för elever. Länkar för detta finns på skurup.se uppe i höger hörn. Vid behov av att återställa lösenord kontakta skolans It-samordnare. 

Personuppgifterna raderas vid inaktualitet eller om det finns lagkrav på längre lagring. 

GAFE (Google Workspace, google) 

Google tillhandahåller mail, kalender, dokumenthantering mm. Tjänsterna gör det enklare för elever och pedagoger att hantera skolarbetet. Vi kallar detta för ett pedagogiskt system och är vår centrala lärplattform. Det är av yttersta vikt att eleven får tillgång till detta system för att kunna göra sina skoluppgifter och kunna logga in på sin chromebook eller ipads. (Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är “allmänt intresse”).

Inloggning sker via google.com och därifrån kan man sedan nå de olika tjänsterna. Vid behov av att återställa inloggningsuppgifterna, kontakta skolans It-samordnare. I samband med att konto skapas används personuppgifterna för-, efternamn, skola och klass. 

Tänk på att bara använda googles tjänster till skolarbete och inte för privat bruk. Det är enkelt att skapa ett privat konto om man så vill. Skillnaderna är bl a att vi slipper reklamen via skolkontot, att vi lättare kan hitta användare inom samma domän och att vi har tjänsten classroom. Även pedagoger har GAFE-konto men som förälder ska du tänka på att mail kontakt skickas till pedagogernas officiella mailadress @skurup.se.

Kontot och dess innehåll raderas då eleven slutar i skurups utbildningar. Google material kan hämtas ut via google takeout. 

AppWriter, Inläsningstjänst, SLI 

Vi har bl.a. några andra tjänster som kan användas vid behov i skolarbetet. Konto sätts upp efter hand som de ska börja användas. Dessa tjänster kallar vi också för pedagogiska system. Alla konto och dess innehåll raderas då eleven slutar i Skurups utbildningar. (Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är “allmänt intresse”) 

AppWriter ger oss talsyntes, ordprediktion och OCR-scanning både på webben och i app på iPad. Tjänsten är kopplad till google inloggningen och sparar inga personuppgifter. 

Inläsningstjänst tillhandahåller inlästa läromedel. Vi har också möjlighet, via skoldatateket, att skapa konto till tjänsten Legimus som har inläst litteratur. Detta är dock bara för de som har lässvårigheter av något slag, ej tillfälliga). Inläsningstjänst hanterar för-, och efternamn, skola och klass och Legimus, som ju är en myndighet och har eget ansvar för att personuppgifterna hanteras korrekt, hanterar för-, efternamn och personnummer för både vårdnadshavare och elev. 

SLI förser oss med streamad undervisningsfilm. Tjänsten hanterar för- och efternamn eftersom kontot registreras på ett mail. 

Personuppgifter och Dataskyddslagen 

Dataskyddslagen handlar om hur man får hantera alla uppgifter som används kring eleven som t ex namn, adress mm. Det är för att skydda den personliga integriteten som lagen finns. Våra system följer de regler som finns och rektor ansvarar för att personalen får utbildning kring vad som gäller vid användningen av tjänsterna. 

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, Skurups kommun, dataskyddsombud är kommunjurist Christian Björkqvist. 

Mer information finns på Skurups hemsida.

https://www.skurup.se/kommun-och-politik-behandling-av-personuppgifter

 

Skurup januari 2021

Sidansvarig: Jörgen Wensmo
Sidan uppdaterad 2021-12-10