Aktuellt

 

På måndag den 17 maj öppnar vi igen

Gymnasiet gick tillfälligt över till fjärrundervisning under vecka 19 och internatet stängdes på grund av smittorisken.

Efter kontakt med Smittskydd Skåne har vi fått besked om att vi ska öppna internat och platsförlagd undervisning igen på måndag den 17 maj.

Informationen från Smittskydd Skåne var följande:

Genom att vi stängde ner så fick vi möjlighet att fånga dem som insjuknat. Dessa elever ska vara hemma sina 7 dagar som restriktionerna beskriver. Nästan alla som insjuknar i Covid 19 blir sjuka inom 3 till 5 dagar, det är en inkubationstid på 10 till 14 dagar. Våra elever har nu varit från skolan i 10 dagar.

Skolledningen hälsar alla friska elever välkomna tillbaka på måndag. Det är fortfarande viktigt att vi alla, både elever och personal, har koll på symtom.

Tillsammans kommer vi klara av att minska smittan, håll avstånd och var rädda om varandra.


 

 

Student 2021

Fredagen den 11 juni är det dags. Då kommer våra treor att springa ut på trappan. I en tid som inte liknar någon annan vill vi uppmärksamma de milstolpar och framgångar våra elever gjort. Vi kommer att fira studenten annorlunda i år men med samma glädje.

Eleverna kommer att samlas med sin klass och sina mentorer vid olika tider under dagen. De kommer att fira med studentmiddag och stipendieutdelning.

Eleverna kommer att springa ut följande tider:

Klockan 11.15 Naturbruksprogrammet med inriktning djurskötare
Klockan 11.20 Naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk
Klockan 12.30 + 12.35 Fordon- och transportprogrammet inriktning transport,
utspring i halvklass
Klockan 13.40 Fordon- och transportprogrammet inriktning mekaniker
Klockan 13.45 Bygg- och anläggningsprogrammet
Klockan 13.50 Gymnasiesärskolan

I nuläget vet vi inte om föräldrar/anhöriga kommer att tillåtas att vara med på studentutsläppet. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och uppdaterar när vi vet mer.

Vår ambition är att studentfirandet ska bli lika högtidligt som tidigare åt. Vi kommer att uppmärksamma studenten på ett värdigt sätt som alla kan minnas med glädje samtidigt som vi uppfyller de krav som finns för att minska risken för smittspridningen. Studenterna är verkligen värda att firas.

 

Eleverna är på plats på skolan nu

Folkhälsomyndigheten släppte rekommendationerna till landets gymnasieskolor gällande fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning den 1 april 2021.

Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna med fjärr- och distansundervisning är betydande och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

Från och med tisdagen den 6 april är all undervisning ske på plats i skolan.

För att bäst förebygga smittspridningen utifrån de nya förutsättningarna följer vi  fortsättningsvis framtagna rutiner i skolas Covidplan. Vi kommer dessutom säkerställa ytterligare åtgärder i matsalen kring in- och utpassering. Ett tält sätts upp utomhus med uppvärmning där eleverna kan äta och vid behov även ha undervisning.

En representant följer respektive klass till matsalen och äter med dem.

 

Gymnasiesärskolan

Precis som tidigare är gymnasiesärskolan fortsatt undantagen Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eleverna med inriktning mot fordon kommer fortsatt ha undervisning i huvudbyggnaden. 


Efter utlandsvistelse

Den som varit på resa utomlands ska stanna hemma från skolan och undvika att träffa andra människor än den egna familjen under 7 dagar efter inresa till Sverige.  Efter utlandsresa ska covid19 test tas direkt efter ankomst till Sverige och efter 5 dagar. Barn under 6 år undantas från provtagning i denna situation. Mer information om rekommendationer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

 

 

 

Lucia på Nils Holgerssongymnasiet.


Luciatåget på Nils Holgerssongymnasiet var lite annorlunda i år. Personalen var på plats eller via länk och eleverna fick se tåget via Meet. 

 

 

 

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2021-05-14