Information till företag

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset covid-19 har vi samlat ett antal länkar där du som företagare i Skurups kommun kan hitta viktig information.

Vi i Skurups kommun finns på plats och vill stötta eller vara bollplank till dig som företagare. Vi har tillsammans med Företagarna i Skurups kommun och Skurups sparbank tagit initiativ till "Corona Akuten" där vi tillsammans efter bästa förmåga med andra parter sitter ned med er digitalt eller fysiskt för att beskriva de olika verktyg och stöd som finns till hands.

Åtgärder och stöd från Skurups kommun

 • ​För att underlätta situationen har Skurups kommun beslutat att ge anstånd på alla kontroll och tillsynsavgifter till den 31:e augusti 2020.
 • Instiftat Corona Akuten. Då flera av verktygen regleras nationellt och det ibland kan vara svårt att förstå om och hur de kan användas har vi valt att med Företagarna Skurup och Skurups sparbank ta initiativ till Corona Akuten där ni kan få konkret hjälp med de olika verktygen som finns till hands i form av uppskov, korttids-permitteringar mm. Ni kan boka upp Henrik Lundblad eller Håkan Stenson för möten på plats hos er, digitalt eller där ni vill. Corona Akuten arbetar under sekretess. Ni når Håkan Stenson via e-post hakan.stenson@ownership4.com eller via telefon 0708741161 
 • Skurups kommuns målsättning är att halvera betalningsfristen till sina leverantörer.

 • Det erbjuds möjlighet att skjuta på avgifter/fakturor med upp till 60 dagar om kunden begär anstånd inom följande områden:

  • Markupplåtelse – avgift för markupplåtelse (uteserveringar)
  • Serveringstillstånd – avgifter för tillstånd och tillsyn 
  • Räddningstjänstens avgifter för tillstånd och tillsyn
  • VA-avgifter

Mer information som vänder sig till dig som företagare finns under https://www.skurup.se/coronavirus-naringsliv

 

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Kommuner som har brist på skyddsutrustning med anledning av covid-19 har möjlighet att skaffa materiel via SKL kommentus eller Socialstyrelsen. SKR har tagit fram stöd för hur privata utförare kan ta del av detta.
Mer information finns på SKR:s webbsida

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-01-04