Information till vårdnadshavare

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av Coronavirus covid-19 i Sverige till mycket hög. Skurups kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt. Alla våra verksamheter har rutiner för hur man ska hantera en eventuell smitta.

 

För barn och elever i Skurups kommuns förskolor och skolor gäller:

Vid ett eller flera symptom så som hosta, snuva, halsont, feber eller andningssvårigheter även om de är milda ska du hålla ditt barn hemma. Håll ditt barn hemma till dess att barnet är symptomfritt och vänta minst två dygn efter att barnet blivit frisk innan barnet kommer till skolan igen.

Om symptom uppträder under verksamhetstid kommer förskolan eller skolan att kontakta dig som vårdnadshavare och uppmana dig att snarast hämta ditt barn.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning, ta kontakt med 1177 Vårdguiden.

Friska barn och elever ska gå till förskola och skolan i vanlig ordning.

Har du frågor vänder du dig i första hand till din förskola eller skola.

Från och med onsdag 17/3 går Nils Holgerssongymnasiet, SFI och vuxenutbildningen (NHUC) över till distansundervisning, gymnasiesärskolan undantagen.
 

Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift och allmänna råd som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som bedöms som samhällsviktiga och vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg i förskola och fritidshem om regeringen fattar beslut om en stängning av förskola, grundskola, fritidshem.

Om en stängning blir aktuell prövas rätten till omsorg centralt av skol- och utbildningsförvaltningen. Information om hur vårdnadshavare ska gå tillväga för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Vårdnadshavare kan i nuläget inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samhallets-funktionalitet/foreskrift-om-omsorg-for-barn-med-vardnadshavare-i-samhallsviktig-verksamhet/

Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Frågor kan skickas till skolutbildningsforvaltningen@skurup.se

 

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2020-04-15

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?